Ta strona wykorzystuje informacje zapisane za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych, w celu dostosowania strony do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Przejdź do strony polityka prywatności.

Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Studia podyplomowe - Prawo medyczne z elementami bioetyki

Zapisz się

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

Adresaci

Studia podyplomowe „Prawo medyczne” adresowane są do lekarzy, lekarzy stomatologów, farmaceutów, pielęgniarek, położnych, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, innych pracowników medycznych, organizatorów i menedżerów opieki zdrowotnej, kadry kierowniczej każdego szczebla w podmiotach leczniczych, pracowników administracji publicznej, pracowników NFZ, członków komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, komitetów etycznych, organów odpowiedzialności zawodowej pracowników medycznych, rzeczników praw pacjenta, pracowników socjalnych działających w szeroko rozumianym systemie opieki zdrowotnej, a także absolwentów studiów medycznych, prawniczych, nauczycieli akademickich i pracowników kształcących
i doskonalących kadry medyczne.

Cel

Słuchacze studiów podyplomowych „Prawo medyczne”zapoznają się z problematyką prawa medycznego w Polsce z punktu widzenia prawa, ochrony zdrowia, wykonywania zawodów medycznych, zarządzania podmiotami leczniczymi oraz w kontekście prawa Unii Europejskiej i transkulturowej opieki zdrowotnej.

Celem studiów jest wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu organizacji, finansowania i funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce w kontekście prawa medycznego; obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników medycznych i kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi; praw i obowiązków pacjentów; problematyki odpowiedzialności karnej, cywilnej, pracowniczej i zawodowej; etyki, bioetyki, dylematów medycznych, moralnych i społecznych w kontekście realizacji zadań przez pracowników medycznych i zarządzających podmiotami leczniczymi w warunkach wolnego rynku.

Korzyści

Absolwent studiów podyplomowych „Prawo medyczne” zdobędzie umiejętności i kompetencje w zakresie: analizowania różnych sytuacji przez pryzmat zapisów prawa medycznego oraz praw pacjenta w podmiocie leczniczym; określania przyczyn powstawania konfliktu w zależnościach podmiot leczniczy – pacjent – świadczeniodawca; diagnozowania sytuacji problemowych związanych z organizacją opieki zdrowotnej w świetle prawa medycznego i relacjami pacjent – świadczeniodawca w podmiocie leczniczym; interpretowania przyczyn powstawania konfliktu pomiędzy pracownikami medycznymi a pacjentami w świetle prawa medycznego; projektowania i wdrażania rozwiązań organizacyjnych i działań  pozwalających na rozwiązywanie problemów związanych z obszarem prawa medycznego w podmiotach leczniczych.

Czas

Dwa semestry – 200 godzin

Metoda

Około 70% programu kształcenia odbywa się na platformie e-learningowej Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, pozostałe 30% (4 zjazdy stacjonarne) zajęć prowadzone jest w formie stacjonarnej — zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Kadra: 

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk

KADRA

Wśród kadry wykładowców znajdują się : specjaliści z dziedziny prawa, prawa medycznego, odpowiedzialności zawodowej pracowników medycznych, eksperci z organizacji zakresu opieki zdrowotnej  pracujący, eksperci instytucji szczebla centralnego zajmujący się opieka zdrowotną, prawem medycznym, specjaliści z zakresu etyki i bioetyki, pracownicy naukowi wyższych uczelni kształcących pracowników medycznych i prawników, praktycy zarządzania i prawa.

 

 

Opłaty: 
  • Pełny koszt studiów to 4000 zł
  • Płatne w 8 ratach
  • Istnieje możliwość dokonania opłaty jednorazowo
  • Wystawiamy faktury VAT
FAQ