Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Metoda projektów w PUW-ie

Nauka na platformie zdalnego nauczania wcale nie musi być jałowym teoretyzowaniem! Studenci Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego od 2005 roku zdobywają kompetencje, umiejętności i wiedzę za pomocą METODY PROJEKTOWEJ. Na czym polega uczenie się poprzez projekty? Przede wszystkim jest to znakomita odtrutka na powszechny w edukacji mankament — brak praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. A cóż studentowi po milionie informacji, jeśli nie potrafi ich użyć w sytuacji rynkowej, życiowej, praktycznej? W praktyce metoda projektowa wygląda następująco: Studenci, pracując w niewielkich zespołach, opracowują rozwiązania rzeczywistych problemów projektowych dla środowiska społeczno-gospodarczego, czyli konkretnych firm, urzędów, czy instytucji kulturalno-oświatowych.

Praca metodą projektów pozwala nie tyko na pogłębienie i utrwalenie wiedzy, lecz rozwija także umiejętności i kompetencje personalno-społeczne, takie jak efektywna komunikacja, podejmowanie decyzji, współpraca w grupie, asertywność, autoprezentacja, kreatywność i przedsiębiorczość. Dzięki opracowaniu projektów na rzecz konkretnych firm i organizacji studenci zdobywają doświadczenie zawodowe, tak cenne na rynku pracy. Dobrą praktykę stanowi dołączanie wykonanych projektów do portfolio studentów wchodzących na rynek pracy.

Warto wspomnieć, iż na Polskim Uniwersytecie Wirtualnym organizowane są corocznie konkursy na najlepsze projekty studenckie, dające możliwość wspaniałej projektowej zabawy oraz wygrania cennych nagród.

Studenci PUW otrzymują wsparcie opiekunów metody projektów, do których mogą zwrócić się z każdym problemem związanym z pracą tą metodą. Wszystkie projekty archiwizowane są w cyfrowym Archiwum Projektów, do którego studenci mają stały dostęp przez cały okres studiów.

Zobacz wybrane projekty studentów PUW-u. Tak się u nas pracuje — głową, sercem, ręką…

Studia I i II stopnia
rekrutacja@puw.pl
+48 42 63 15 800
Studia podyplomowe
podyplomowe@puw.pl
+48 42 29 95 637
Rekrutacja na kursy
kursy@puw.pl
+48 42 63 15 804
FAQ