Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Organizacja studiów

 1. Rok akademicki trwa 2 semestry.
 2. W trakcie semestru student uczestniczy w następujących zajęciach:
 • zajęcia przez Internet - na platformie zdalnego nauczania,
 • zjazdy w siedzibie uczelni (2-4 zjazdy w semestrze).
 1. Sesja egzaminacyjna odbywa się w siedzibie Uczelni 
 2. Praca dyplomowa: każdy student Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego zobowiązany jest do napisania i obrony pracy dyplomowej.

Organizacja zajęć z przedmiotów akademickich

 • Przedmiot składa się z modułów, z których każdy stanowi zamkniętą merytorycznie całość.
 • Uczestnik sam decyduje, kiedy się uczy i wykonuje zadane prace.
 • Precyzyjny harmonogram określa terminy rozliczania się z zadań.

Komunikacja

 • Przede wszystkim asynchroniczna, niewymagająca jednoczesnej obecności wszystkich studentów — forum dyskusyjne, wewnętrzna poczta elektroniczna, obszary prac grupowych, przesyłanie folderów.
 • Synchroniczna w ustalonych z uczestnikami godzinach — webinar, czat.

Jak wygląda DYPLOM?

Po obronie pracy dyplomowej absolwent otrzymuje tradycyjny dyplom ukończenia studiów, w którym nie ma adnotacji o trybie e-learningowym.

Sprawdź harmonogram zjazdów na studiach ON-LINE!

PUW uczelnią przyjazną dla osób niepełnosprawnych

FAQ