Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Zjazdy

< Tabela przesuwa się horyzontalnie >

KIERUNEK

SEMESTR ZIMOWY

SEMESTR LETNI

Zjazdy w sesji egzaminacyjnej

(wszystkie kierunki studiów)

04–06.02.2022

11–13.02.2022

01-03.07.2022

08-10.07.2022

Bezpieczeństo wewnętrzne

19-21.11.2021

28-30.01.2022

9-10.04.2022

25-26.06.2022

Administracja

19-21.11.2021

28-30.01.2022

08-10.04.2022

24-26.06.2022

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

05-07.11.2021

14-16.01.2022

25-27.03.2022

10-12.06.2022

Ekonomia

15-17.10.2021

10-12.12.2021

04-06.03.2022

13-15.05.2022

Filologia obca

(spacjalizacja nauczycielska z elementami neurodydatkyki)

19-21.11.2021

17-19.12.2021

28-30.01.2022

08-10.04.2022

20-22.05.2022

24-26.06.2022

Filologia obca

(pozostałe specjalizacje)

19-21.11.2021

28-30.01.2022

08-10.04.2022

24-26.06.2022

Filologia polska

22-24.10.2021

17-19.12.2021

11-13.03.2022

20-22.05.2022

Grafika

29-31.10.2021

26-28.11.2021

07-09.01.2022

18-20.03.2022

22-24.04.2022

27-29.05.2022

Informatyka

19-21.11.2021

14-16.01.2022

08-10.04.2022

10-12.06.2022

Kulturoznawstwo

22-24.10.2021

17-19.12.2021

11-13.03.2022

20-22.05.2022

Pedagogika

26-28.11.2021

07-09.01.2022

22-24.04.2022

27-29.05.2022

Pielęgniarstwo 

12-14.11.2021

21-23.01.2022

01-03.04.2022

17-19.06.2022

Politologia

15-17.10.2021

07-09.01.2022

04-06.03.2022

27-29.05.2022

Prawo

05-07.11.2021

03-05.12.2021

14-16.01.2022

25-27.03.2022

06-08.05.2022

10-12.06.2022

Psychologia

12-14.11.2021
(1,2 i 3 rok)

10-12.12.2021
(1 i 2 rok)

21-23.01.2022
(1,2 i 3 rok)

01-03.04.2022
(1,2 i 3 rok)

13-15.05.2022
(1 i 2 rok)

17-19.06.2022
(1,2 i 3 rok)

Transport

03-05.12.2021

28-30.01.2022

06-08.05.2022

24-26.06.2022

Turystyka i rekreacja

22-24.10.2021

03-05.12.2021

11-13.03.2022

06-08.05.2022

Zarządzanie

29-31.10.2021

10-12.12.2021

18-20.03.2022

13-15.05.2022

 

FAQ