Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Zjazdy

< Tabela przesuwa się horyzontalnie >

KIERUNEK

SEMESTR ZIMOWY

SEMESTR LETNI

Administracja

24-26.11.2017

09-11.02.2018

27-29.04.2018

29.06-01.07.2018

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

03-05.11.2017

26-28.01.2018

13-15.04.2018

15-17.06.2018

Ekonomia

27-29.10.2017

19-21.01.2018

06-08.04.2018

08-10.06.2018

Filologia obca

20-22.10.2017

12-14.01.2018

23-25.03.2018

01-03.06.2018

Filologia polska

08-10.12.2017

12-14.01.2018

11-13.05.2018

01-03.06.2018

Grafika

03-05.11.2017

08-10.12.2017

26-28.01.2018

13-15.04.2018

11-13.05.2018

15-17.06.2018

Informatyka

24-26.11.2017

09-11.02.2018

27-29.04.2018

29.06-01.07.2018

Kulturoznawstwo

01-03.12.2017

02-04.02.2018

04-06.05.2018

22-24.06.2018

Ochrona środowiska

08-10.12.2017

26-28.01.2018

11-13.05.2018

15-17.06.2018

Pedagogika

17-19.11.2017

15-17.12.2017

20-22.04.2018 

25-27.05.2018

Pielęgniarstwo

01-03.12.2017 

02-04.02.2018

04-06.05.2018

22-24.06.2018

Politologia

24-26.11.2017

09-11.02.2018

27-29.04.2018

29.06-01.07.2018

Psychologia

27-29.10.2017

19-21.01.2018

06-08.04.2018

08-10.06.2018

Transport

17-19.11.2017 

15-17.12.2017

20-22.04.2018

25-27.05.2018

Turystyka i rekreacja

03-05.11.2017

08-10.12.2017

13-15.04.2018

11-13.05.2018

Zarządzanie

27-29.10.2017

19-21.01.2018

06-08.04.2018

08-10.06.2018

Zdrowie publiczne

01-03.12.2017

02-04.02.2018

04-06.05.2018

22-24.06.2018

 

Studia I i II stopnia
rekrutacja@puw.pl
+48 42 63 15 800
Studia podyplomowe
podyplomowe@puw.pl
+48 42 29 95 637
Rekrutacja na kursy
kursy@puw.pl
+48 42 63 15 804
FAQ