Ta strona wykorzystuje informacje zapisane za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych, w celu dostosowania strony do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

FAQ

Co to jest e-learning?
E-learning stanowi bardzo atrakcyjną alternatywę dla edukacji tradycyjnej, ponieważ jest to nauka za pośrednictwem Internetu. Umożliwia edukację na wysokim poziomie, w dowolnym miejscu i czasie. Daje szansę m.in. osobom pracującym, mieszkającym daleko od ośrodków akademickich, zabieganym rodzicom, osobom z niepełnosprawnościami oraz wszystkim, którzy poszukują wiedzy „dostępnej wszędzie i zawsze”.

Jak wygląda nauka na PUW-ie?
Organizacja kształcenia:

 • Student otrzymuje dostęp do platformy zdalnego nauczania.
 • Na platformie umieszczone są materiały dydaktyczne, zadania, testy, quizy, tematy do dyskusji na forum oraz zakresy wymagań.
 • Student pracuje w grupach pod opieką wykładowców akademickich, którzy udzielają odpowiedzi na Twoje pytania, moderują dyskusję, a także zlecają zadania i oceniają ich wykonanie.
 • Student komunikuje się z wykładowcą i kolegami z roku poprzez webinary, forum dyskusyjne, czat oraz e-mail.
 • Za zajęcia student otrzymuje ocenę.

Co jest w ofercie PUW-u?
W szerokiej ofercie Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego znajdują się studia on-line I (licencjackie/inżynierskie) i II stopnia (magisterskie), studia jednolite magisterskie oraz studia podyplomowe.

Jakie kierunki są w ofercie PUW-u?
W ofercie Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego znajduje się 20 kierunków studiów on-line I i II stopnia oraz jednolitych magisterkich, a także wiele kierunków studiów podyplomowych.

Jaki dyplom otrzymuje absolwent studiów e-learningowych? 
Dyplom potwierdzający ukończenie studiów niestacjonarnych. Wszystkie uczelnie: publiczne, jak i niepubliczne mają jeden, ten sam wzór dyplomów, niezależnie od trybu oraz formy kształcenia.

Czy na dyplomie będzie informacja, że były to studia przez Internet?
Nie, takiej informacji nie ma zamieszczonej. Dyplom informuje o zakończonej nauce na studiach niestacjonarnych.

Czy po takich studiach można iść na inną uczelnię?
Tak, nie ma najmniejszego problemu, aby kontynuować naukę na kolejnym stopniu lub na studiach podyplomowych. Program realizowany na PUW-ie nie odbiega od programu realizowanego na uczelniach stacjonarnych.

Czy inne uczelnie lub pracodawcy uznają uzyskany dyplom?
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna lub Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, które wystawią dyplomy studentom PUW-u, to uczelnie z wieloletnią tradycja. Cieszą się uznaniem zarówno pośród studentów, jak i pracodawców. Dyplom naszej uczelni jest honorowany przez wszystkie uczelnie i ceniony wśród pracodawców.

Co to jest platforma e-learningowa?
Platforma e-learningowa to specjalistyczna strona internetowa przeznaczona do zdalnego kształcenia. Zawiera wszystkie niezbędne narzędzia, zadania i materiały, które są potrzebne studentom PUW-u. Platforma jest dostępna przez całą dobę, pracuje się na niej w dogodnym dla siebie momencie i miejscu.
Komunikacja z wykładowcami i kolegami z roku odbywa się poprzez forum dyskusyjne, webinaria, czat oraz e-mail.

Jak mogę wejść na platformę?
Adres platformy zdalnego nauczania AHE w Łodzi to: https://platforma.ahe.lodz.pl/
Na stronę platformy możesz wejść z Wirtualnego Pokoju Studenta poprzez przycisk z prawej strony Platforma Logowanie – pamiętaj o odblokowaniu wyskakujących okienek w przeglądarce! Na platformę możesz także przejść ze strony Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego: www.puw.pl

Kiedy można korzystać z platformy?
Platforma zdalnego nauczania jest dostępna przez całą dobę, przez cały rok. Studenci korzystają z niej w dowolnym, dogodnym dla siebie momencie i miejscu.

W jaki sposób student otrzymuje materiały e-learningowe?
Wszystkie niezbędne materiały zamieszczone są na e-Platformie. Materiały udostępniane są studentom bez żadnych dodatkowych opłat.

Czy aby studiować, trzeba zakupić jakiś dodatkowy sprzęt, oprogramowanie lub podręczniki?
Należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z pakietem programów biurowych oraz dostępem do Internetu. Korzystanie z platformy nie wymaga żadnych dodatkowych sprzętów lub oprogramowań. W niektórych przypadkach, aby rozszerzyć swoją wiedzę, należy skorzystać z książek zalecanych przez wykładowców. Należy jednak pamiętać, że studenci PUW-u mają nieograniczony dostęp do zbiorów biblioteki AHE czy WSPiA.

Ile jest zjazdów w trakcie semestru?
W trakcie każdego semestru wyznaczone są dwa terminy zjazdów egzaminacyjnych, lecz wszystkie zaliczenia odbywają się zazwyczaj na pierwszym z nich. Dodatkowe 2-3 zjazdy warsztatowe to czas na zajęcia praktyczne, ćwiczenia i wykłady.

Gdzie odbywają się zjazdy?
Zjazdy zależnie od wybranego kierunku odbywają się w siedzibie uczelni w Łodzi, w WSPA w Lublinie lub filiach AHE w Łodzi w Warszawie bądź Sieradzu.

Jak długo trwają zjazdy?
Zarówno zjazdy, jak i sesja planowane są na weekendy: sobota–niedziela, mogą zdarzyć się piątki po godzinie 16.

Kiedy ustalane są terminy zjazdów?
Terminy zjazdów są ustalone na cały rok akademicki dla wszystkich studentów przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Listę wszystkich zjazdów znajdziesz na podstronie: https://www.puw.pl/pl/zjazdy

Czy obecność na zjazdach jest obowiązkowa?
Co do zasady — obecność na zjazdach jest obowiązkowa. Kwestię ewentualnej nieobecności należy skonsultować z prowadzącym zajęcia.

W jaki sposób odbywają się zaliczenia przedmiotów?
Egzaminy odbywają się raz w semestrze, w czasie zjazdu egzaminacyjnego w formie tradycyjnej, tzn. pisemnej lub ustnej. Część zaliczeń jest uzyskiwanych także za przygotowywane w trakcie semestru projekty, prace.

Czy w trakcie studiów można zmienić tryb studiowania?
Oczywiście. Studentowi przysługuje prawo zmiany trybu studiowania z e-learningowego na tradycyjny oraz odwrotnie.

Czy osoby, które studiowały inny kierunek lub ten sam kierunek, ale w innej uczelni, mogą się przenieść na PUW i nie tracić już zaliczonych semestrów?
Tak. Na podstawie zaświadczenia o zaliczonych/odbytych przedmiotach z poprzedniej uczelni ustalane są ewentualne różnice programowe, które student musi uzupełnić w określonym przez Rektora czasie.

Czy uczelnia jest przystosowana do prowadzenia studiów dla niepełnosprawnych?
E-learning w oczywisty sposób jest najlepszą ofertą edukacyjną dla osób, którzy z racji dysfunkcji i przewlekłych chorób nie mogą studiować w trybie stacjonarnym. Często jedynym rozwiązaniem, aby nie siedzieć w domu ze statusem osoby bezrobotnej i bez żadnych perspektyw na przyszłość, jest uczelnia on-line.
W naszej uczelni bardzo prężnie i efektywnie działa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych — powołane w celu szeroko rozumianego wsparcia edukacyjnego dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Biuro pomaga studentom niepełnosprawnym nie tylko w zakresie bieżących spraw studenckich, ale m.in. świadczy usługi w obszarze doradztwa zawodowego czy kontaktów z instytucjami zewnętrznymi (takimi jak MOPS czy PFRON).
Więcej informacji na stronie https://www.puw.pl/pl/szansa_dla_niepelnosprawnych

Ile kosztują studia on-line w PUW?
Czesne jest zależne od wybranego kierunku i stopnia studiów. Należy pamiętać, że opłaty można obniżyć, korzystając z różnych promocji lub otrzymując stypendium.

Czy studenci PUW-u otrzymują legitymacje?
Tak. Studenci Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego mają takie same przywileje, jak studenci innych uczelni. Otrzymują nie tylko legitymacje, która uprawnia do uzyskania zniżek, ale także mogą otrzymać stypendium.

Jak wygląda korzystanie z elektronicznej legitymacji? Muszę się gdzieś logować?
Elektroniczna legitymacja studencka ma postać fizyczną i przypomina wielkością kartę do bankomatu. Nazywa się ją elektroniczną, gdyż znajduje się na niej kodowalny chip zbliżeniowy.

Czy studenci PUW-u mogą otrzymać stypendia?
Polski Uniwersytet Wirtualny zapewnia swoim studentom szereg form wsparcia finansowego. Są wśród nich stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, a także stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane za wysoką średnią ocen lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz jednorazowe zapomogi celowe.
Więcej informacji na https://www.puw.pl/pl/studia/stypendia/kalkulator

Jak można się zapisać na studia?
Zapisu można dokonać online wypełniając odpowiedni formularz na stronie https://rekrutacja.ahe.lodz.pl
W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem rekrutacji dostępnym pod numerami: (42) 631 58 00 lub (42) 631 58 01. Bezpłatna infolinia: 800 080 888.

Jakie dokumenty muszę dostarczyć przy zapisie na studia on-line w PUW?
Dokumenty niezbędne przy zapisie na studia I stopnia (licencjackie/inżynierskie):

 • 2 jednakowe fotografie (kolorowe, bez nakrycia głowy) o wymiarach 3,5 x 4,5cm (zdjęcie dowodowe)
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • potwierdzenie wpłaty za postępowanie rekrutacyjne
 • potwierdzenie wpłaty za elektroniczną legitymację studencką
 • podpisane 2 egzemplarze umowy wraz z załącznikami (dokument pobierzesz w Wirtualnym Pokoju Studenta)
 • podpisany kwestionariusz osobowy (dokument pobierzesz w Wirtualnym Pokoju Studenta)
 • podpisane warunki przyjęcia (dokument pobierzesz w Wirtualnym Pokoju Studenta)
 • podpisane ślubowanie pobrane (dokument pobierzesz w Wirtualnym Pokoju Studenta)
 • (opcjonalnie) podpisane oświadczenie/upoważnienie osób trzecich (dokument pobierzesz w Wirtualnym Pokoju Studenta)

Dokumenty niezbędne przy zapisie na studia on-line II stopnia (magisterskie):

 • 2 jednakowe fotografie (kolorowe, bez nakrycia głowy) o wymiarach 3,5cmx4,5cm (zdjęcie dowodowe)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (oryginał do wglądu)
 • kserokopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu)
 • potwierdzenie wpłaty za postępowanie rekrutacyjne
 • potwierdzenie wpłaty za elektroniczną legitymację studencką
 • podpisane 2 egzemplarze umowy wraz z załącznikami (dokument pobierzesz w Wirtualnym Pokoju Studenta)
 • podpisany kwestionariusz osobowy (dokument pobierzesz w Wirtualnym Pokoju Studenta)
 • podpisane warunki przyjęcia (dokument pobierzesz w Wirtualnym Pokoju Studenta)
 • podpisane ślubowanie pobrane (dokument pobierzesz w Wirtualnym Pokoju Studenta)
 • (opcjonalnie) podpisane oświadczenie/upoważnienie osób trzecich (dokument pobierzesz w Wirtualnym Pokoju Studenta)

Pamiętaj o złożeniu CZYTELNYCH podpisów we wskazanych miejscach na wysyłanych/przedkładanych dokumentach.

Wirtualny Pokój Studenta (WPS):

Co to jest Wirtualny Pokój Studenta?
To elektroniczny, całkowicie wirtualny portal studenta, który zapewnia przyszłym, jak i obecnym studentom Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, dostęp do niezbędnych informacji dotyczących całego toku studiów. Można znaleźć tam wszystkie niezbędne w procesie rekrutacji dokumenty, plany zajęć dla każdego kierunku, wirtualny indeks, kontakty do wszystkich działów obsługujących studentów, oferty praktyk, staży i pracy dla studentów PUW, kursów doszkalających, aktualne wydarzenia z życia uczelni czy konkursy. Zasoby WPS są stale uzupełniane i aktualizowane, by każdy korzystający z portalu miał zawsze dostęp do najaktualniejszych informacji. 

Jak uzyskać dostęp do Wirtualnego Pokoju Studenta, z którego można m.in. pobrać dokumenty rekrutacyjne?
Login oraz hasło zostaną wygenerowane podczas pierwszego etapu rekrutacji on-line i przesłane na podany przez przyszłego studenta adres e-mail.

Jak mogę odzyskać lub wygenerować nowe hasło do konta w WPS?
Skontaktuj się z właściwym dla kierunku dziekanatem za pośrednictwem wiadomości e-mail, a w treści, poza opisem problemu, podaj swoje imię, nazwisko oraz numeru indeksu (albumu). Po weryfikacji danych z naszej strony otrzymasz wiadomość zwrotną z hasłem na ustalony do kontaktu adres e-mailowy. Listę dziekanatów, wraz z danymi kontaktowymi znajdziesz na dole dedykowanej strony: https://www.puw.pl/pl/kontakt

Czy mogę samodzielnie zmieniać swoje dane na platformie WPS?
Każda aktualizacja, niezależnie czy obejmuje zmianę numeru dowodu, adresu korespondencyjnego, czy jedynie adresu e-mailowego studenta, dokonywana jest przez właściwy dla kierunku studenta dziekanat, po przedłożeniu przez studenta uzupełnionego dokumentu aktualizacji danych osobowych.

Wymagania sprzętowe:

Czy muszę mieć dostęp do komputera?
Tak, wymogiem uczestniczenia w zajęciach jest możliwość korzystania z komputera posiadającego dostęp do Internetu. Nie musi być to komputer własny. Możesz korzystać z niego w miejscu pracy lub w szkole czy bibliotece.

Czy muszę posiadać łącze internetowe? Jakie? O jakiej przepustowości?
Wymogiem korzystania z oferty Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego jest dostęp do Internetu. Jeżeli łącze, z którego korzystasz, pozwala na przeglądanie popularnych stron w Internecie, to jest ono wystarczające do pracy na platformie zdalnego nauczania.

Czy mogę korzystać z platformy zdalnego nauczania na urządzeniach mobilnych?
Tak, nasza platforma jest w pełni przystosowana do wymagań urządzeń mobilnych. Mało tego: ponad połowa naszych studentów regularnie lub wyłącznie pracuje na platformie, korzystając z takich urządzeń jak smartfony i tablety.

Czy muszę posiadać konto poczty elektronicznej?
Tak, posiadanie konta poczty elektronicznej jest konieczne do prowadzenia komunikacji z Dziekanatem PUW-u i z administratorami platformy.

Jakie oprogramowanie powinienem zainstalować na swoim komputerze?
Oprogramowanie niezbędne do uczestnictwa w kursach zdalnych na Polskim Uniwersytecie Wirtualnym jest bezpłatne i możliwe do pobrania z sieci Internet. Są to następujące programy:

 • przeglądarka internetowa;
 • oprogramowanie umożliwiające tworzenie i przeglądanie plików pakietu MS Office (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice);
 • oprogramowanie umożliwiające odczytywanie dokumentów zapisanych w formacie PDF.

Dokładamy wszelkich starań, aby użytkownicy pracujący w innych środowiskach systemowych mogli prawidłowo korzystać z naszego oprogramowania.

Uwaga! Osobom korzystającym z sieci, na które nałożono ograniczenia na dostęp do serwisów zewnętrznych (np. sieci firmowe zabezpieczone firewallem), nie gwarantujemy prawidłowego działania wszystkich narzędzi naszej platformy.
Jeżeli zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu niektórych narzędzi, zwróć się z pytaniem do administratora Twojej sieci, czy nie blokuje dostępu do serwisów zewnętrznych.

Stypednia:

Na jakiej podstawie przyznawane są stypendia?
Stypendia przyznawane są na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
Kto przyznaje stypendia:

Stypendia przyznaje odpowiedni organ, biorąc pod uwagę:

 • w przypadku stypendiów socjalnych i specjalnych — dokumenty złożone przez studenta,
 • w przypadku stypendiów rektora dla najlepszych studentów — wysokość średniej ocen lub rodzaj osiągnięć sportowych, naukowych lub artystycznych uzyskanych przez studenta w poprzednim roku studiów.

Kto może otrzymać stypendium?
Stypendium może otrzymać student AHE spełniający kryteria przewidziane dla danego rodzaju stypendium.

Na jaki okres są przyznawane stypendia?
Student uprawniony jest do otrzymywania stypendium pod warunkiem posiadania aktualnego statusu studenta. Okres, na który zostanie przyznane stypendium, zależy od terminu złożenia wniosku przez studenta/kandydata, i tak:

 • jeżeli student/kandydat złoży wniosek o stypendium socjalne lub specjalne dla osób niepełnosprawnych wraz z wymaganymi dokumentami w terminie do 20 września (w przypadku studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów do 15 października), wówczas otrzyma stypendium na okres do 10. miesięcy,
 • jeżeli student/kandydat złoży wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów wraz z wymaganymi dokumentami w terminie do 15 października, wówczas otrzyma stypendium na okres do 10 miesięcy,
 • jeżeli student/kandydat złoży wniosek o jedno z wyżej wymienionych świadczeń wraz z wymaganymi dokumentami w terminie do 31 marca, wówczas otrzyma stypendium na okres do 5. miesięcy.

W jakiej formie są wypłacane stypendia?
Stypendia są przyznawane kwotowo i płatne miesięcznie — przelewem na konto wskazane przez studenta. Stypendia nie są wypłacane w gotówce.

Jaka jest wysokość stypendiów?
Wysokość stypendiów zależy od wielkości uzyskanej przez uczelnię dotacji na ten cel na dany rok kalendarzowy oraz od liczby osób, którym przysługuje stypendium.

Kiedy i gdzie należy złożyć dokumenty?
Wnioski o stypendia socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych należy składać do 20 września (stypendium na rok akademicki) lub do 31 marca (stypendium na semestr letni). W przypadku studentów rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów, ubiegających się o stypendium na rok akademicki, termin składania dokumentów upływa 15 października.

Wnioski o stypendia rektora dla najlepszych studentów należy składać do 15 października (stypendium na rok akademicki) lub do 31 marca (stypendium na semestr letni).

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Działu Obsługi Finansowej Studenta (u dołu strony).

Gdzie można uzyskać szczegółowe informacje?
Formularze wniosków, Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom AHE oraz dalsze wyjaśnienia dostępne są w Wirtualnym Pokoju Studenta PUW oraz w siedzibie uczelni.

Studentom i osobom, które rozpoczną proces rekrutacji na studia, informacje o pomocy materialnej udzielane są przez Dział Obsługi Finansowej Studenta.

 

FAQ