Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Prace studentów

(Quasi)kontrowersje pożywką mediów – Tabloidyzacja

Projekt autorstwa studenta grafiki Jacka Raniowskiego na przedmiocie Intermedia II.

Celem projektu było stworzenie dowcipu na temat tabloidyzacji prasy. Ten z kolei ma nie tylko bawić, ale i skłonić do refleksji nad tym co serwują nam brukowce, a są to często historie wyssane z palca, efekt nieporozumień czy celowe nadinterpretacje pewnych zdarzeń.

Pojęcie szczęścia i przyjemności w oparciu o poglądy filozofów, ze szczególnym uwzględnieniem Epikura

Projekt studentów pedagogiki (Piotr Łuszczki, Paweł Walendziak, Katarzyna Jędraszko) realizowany na przedmiocie  Filozofia człowieka).

Adresatem projektu byli pensjonariusze hostelu dla osób przebywających na terapii, Oddziału  Dziennego Terapii Uzależnień oraz Oddziału Leczenia Uzależnień, Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi, przy ul. Niciarnianej 41.

Projekt miał na celu sprowokowanie do refleksji i dyskusji na temat pojmowania pojęcia szczęścia przez osoby uzależnione.

"Wyruszamy, by spotkać czarodzieja"

Projekt studentów pedagogiki, zespół w składzie: Wełna Aldona, Wojciechowski Sebastian, Mucha Martyna, realizowany na przedmiocie Filozofia człowieka (Antropologia filozoficzna)

Film (projekt) pt. "Wyruszamy, by spotkać czarodzieja" zamieszczony w serwisie internetowym YouTube

Projekt miał na celu stworzenie pewnej formy „rzeźby społecznej” czyli ukazanie problemu, którym jest brak refleksji nad sensem swojego istnienia oraz brak przekonania o własnej wartości.

Celem było sprowokowanie do zastanowienia się nad wartością własnej osoby i zmierzenia z kryterium oceny człowieka zaproponowanym przez Fryderyka Nietzschego oraz

ukazanie filozofii Nietzschego, a zwłaszcza postulowanego przez niego nadczłowieka, w kontekście współczesności.

 

Ważne było uświadomienie, że sztuka może być obecna w każdym ludzkim działaniu, a skoro „rzeźba społeczna” to kształtowanie świata, w którym człowiek żyje, to w tym przypadku myślenie jest rzeźbieniem, a jednostka i jej wizja siebie – materiałem do wyrzeźbienia. Akcja owocująca dostrzeżeniem problemu i zmianą świadomości jednostki.

Warsztaty dot. odpowiedzialności i sprawiedliwości

Projekt realizowany przez zespół w składzie: Tomaszewska Edyta, Siekacz Monika, Skomiał Justyna, Jarosz Klaudia, Fiszer Konrad, Wiankowska Agata,

Celem warsztatów była dyskusja nad znaczeniem pojęć odpowiedzialności i poczucia sprawiedliwości w życiu człowieka.

Projekt został zrealizowany dnia 19 kwietnia 2013r z harcerzami Konstantynowskiej Drużyny Straszoharcerskiej "Igni" w Konstantynowie Łódzkim.

Projekt "Motywator" - platforma pomocy innym w osiąganiu celów

Projekt realizowany na przedmiocie „Więzi i role grupowe” przez zespół projektowy w składzie: Trojak Izabela, Garstecki Łukasz, Głuszkowska Monika, Folarzynska Bogumiła

Celem było stworzenie funkcjonującej on-line platformy pomocy innym w osiąganiu ich zamierzeń.

Rozpowszechnianie sztuki Street-artu w Polsce

Projekt studentów kulturoznawstwa: Ruta Sebastian, Popławski Przemysław, Rządziński Robert, Romański Krystian, Aleksandrzak Piotr.

Projekt był realizowany w okresie październik 2012 do stycznia 2013 i miał na celu rozpowszechnianie sztuki Street-artu w Polsce poprzez zorganizowanie wystawy street – artu w Łodzi.

 

Przygotowania do wystawy poprzedziły badania sondujące poziom wiedzy i zainteresowania tym rodzajem sztuki .

Ewaluacja wydarzenia przebiegała wielotorowo: przeprowadzono ankiety badające poziom satysfakcji zwierzających wystawę,  zebrano feedback od internatów odwiedzających strony internetowe, na których umieszczono informacje o wydarzeniu.

 

Materiały dodatkowe: 

Link do wydarzenia na Facebook

https://www.facebook.com/events/533461156665652/

link do plastra Łódzkiego

http://plasterlodzki.pl/sztuka/malarstwo-grafika/6431-mnih-streetart-live-foto

link do kreatywni w Łodzi

http://www.kreatywna.lodz.pl/page/5,aktualnosci.html

 

Studia I i II stopnia
rekrutacja@puw.pl
+48 42 63 15 800
Studia podyplomowe
podyplomowe@puw.pl
+48 42 29 95 637
Rekrutacja na kursy
kursy@puw.pl
+48 42 63 15 804
FAQ