Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Zapraszamy na Konferencję nowoczesność, innowacyjność i kreatywność w edukacji językowej – NIKEJ 2018!

Konferencja Nikej w AHE w Łodzi

Polski Uniwersytet Wirtualny zaprasza na do udziału w drugiej edycji konferencji naukowej:

 

NOWOCZESNOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ I KREATYWNOŚĆ W EDUKACJI JĘZYKOWEJ - NIKEJ 2018
Łódź, 25-26 stycznia 2018
www.nikej.ahe.lodz.pl

Konferencja ma na celu integrację filologów, pedagogów oraz psychologów zainteresowanych różnymi aspektami uczenia się i nauczania języków obcych, popularyzację osiągnięć współczesnej psycholingwistyki, dydaktyki języków obcych i neurodydaktyki oraz wymianę doświadczeń i poglądów w tym zakresie.
Konferencja kładzie nacisk na potrzebę kompleksowego rozwoju ucznia, pogłębiania jego wiedzy i kształtowania osobowości, aby osiągnąć wyższe poziomy kompetencji językowej.
Alternatywne nurty edukacyjne w edukacji językowej
Tematem przewodnim drugiej edycji konferencji będą Alternatywne nurty edukacyjne w edukacji językowej. Wybór tematyki konferencji związany jest z popularnością, z jaką w ostatnim czasie spotykają się takie nurty edukacyjne jak metoda Montessori, edukacja waldorfska, plan daltoński, pedagogika Freineta czy Froebla. Celem będzie zatem refleksja nad alternatywnymi nurtami edukacyjnymi w kontekście wykorzystania ich elementów w edukacji językowej. 
Goście plenarni
• PETER LUTZKER (Freie Hochschule Stuttgart, Niemcy)
Moving Language: Foreign Language Teaching in Waldorf Schools

• MARTA ROSIŃSKA (Studium Języka Angielskiego UŁ, DOS ELT)
Uczmy, aby nauczyć, czyli high impact teaching w akcji
Warsztaty
• Patrycja Ostrogska
ekspert w dziedzinie nauczania języka angielskiego uczniów z trudnościami w uczeniu się, Instytut Działań Edukacyjno - Terapeutycznych INERO
Jak pracuje umysł z dysleksją i jak pracować z tym umysłem.

• Joanna Bechcińska
wykładowca AHE w Łodzi, konsultantka WODN w Łodzi
DRAMA-tically SPEAKING - lekcje języka angielskiego ciekawiej

• Magdalena Murowaniecka
wykładowca AHE w Łodzi, konsultantka WODN w Łodzi
Aplikacje internetowe w edukacji, czyli jak to dobrze w Chmurze być

• Monika Mularska-Kucharek
prodziekan kierunku psychologia AHE w Łodzi , współwłaścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Art of Training
Uczyć z przyjemnością i satysfakcją -  O radzeniu sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym w pracy nauczyciela

• Katarzyna Synder-Tamborska
założycielka i właścicielka Szkoły Języka Obcego Smile oraz Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Języka Smile for Professionals
Simple ideas – Big effect
Warsztat językowy dla maturzystów
• Oliver Kujawski (nauczyciel języka angielskiego w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu, absolwent AHE w Łodzi, specjalizacja nauczycielska
z elementami neurodydaktyki)
And when the finest hour comes?

Rejestracja
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na: http://www.nikej.ahe.lodz.pl/informacje/zgloszenia-online
Publikacja
Wybrane referaty zaprezentowane podczas konferencji zostaną opublikowane w czasopiśmie „Językoznawstwo” pod koniec 2018 roku.
Komitet naukowo-organizacyjny

prof. nadzw. dr. hab. Joanna Satoła-Staśkowiak
dr Ola Majchrzak
mgr Marcin Jaźwiec
mgr Joanna Bechcińska
SZCZEGÓŁY
Ewentualne pytania oraz zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać na adres e-mail: nikej@ahe.lodz.pl
Zapraszamy na stronę konferencji www.nikej.ahe.lodz.pl

Studia I i II stopnia
rekrutacja@puw.pl
+48 42 63 15 800
Studia podyplomowe
podyplomowe@puw.pl
+48 42 29 95 637
Rekrutacja na kursy
kursy@puw.pl
+48 42 63 15 804
FAQ