Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Już w kwietniu: IV Ogólnopolska Konferencja Akademia On-line!

Polski Uniwersytet Wirtualny

oraz

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

z radością zawiadamiają, iż w dniach 11-12 kwietnia 2018 r.
w siedzibie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
odbędzie się


IV Ogólnopolska Konferencja

Akademia On-Line

Człowiek w kształceniu i funkcjonowaniu on-line”

IV edycja konferencji – wzorem ubiegłorocznej – została zaprojektowana jako prezentacja różnych elementów e-rewolucji. Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w procesie przekształcania i opisywania nowej rzeczywistości – świata opartego na komunikacji w Sieci!

IV edycja konferencji – wzorem ubiegłorocznej – została zaprojektowana jako prezentacja różnych elementów e-rewolucji. Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w procesie przekształcania i opisywania nowej rzeczywistości – świata opartego na komunikacji w Sieci. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat komputer i odpowiednie światłowody umożliwiły powstanie sieci internetowej. Świat się zmienił w stosunku do tego sprzed ery internetowej w ten sposób, że nad rzeczywistością materialną, instytucjonalną i organizacyjną została nadbudowana sieć informacyjna. Procesy informacyjne i komunikacyjne zautonomizowały się i uzyskały nowe podłoże materialne, jakim jest Sieć. Współczesność składa się zatem z rzeczywistości materialnej i kulturowej oraz nowego świata – komunikacji autonomicznej dokonywanej za pomocą Sieci.

Konferencja poświęcona jest Nowemu Światu, w szczególności wszystkim tym zjawiskom, które powstają w wyniku obecności w Internecie. Nie wszyscy tę nowość zauważają. Młode pokolenie od pierwszych lat życia żyje bardziej w internecie niż „w realu”. Jesteśmy świadkami przekształcania się istoty świata. Już w krótkim okresie, jaki minął od naszej poprzedniej konferencji, nastąpiły zmiany w sposobie funkcjonowania człowieka w Sieci, powstały nowe projekty edukacyjne, narodziły się nowe postacie, nowe przedsięwzięcia biznesowe, kulturalne czy naukowe. Wszystkie te przejawy kreatywnej i podmiotowej działalności człowieka łączy wspólne środowisko pracy, edukacji i komunikacji, czyli Internet.

Nasza konferencja poświęcona jest Rewolucjom, jakie zachodzą za sprawą komputera i internetu. Uczestników zapraszamy do prezentacji własnych rewolucji, które współtworzą w Sieci. W tym roku zapraszamy do prezentowania e-rewolucji w następujących obszarach:

    Edukacja online: oświata i kształcenie na poziomie akademickim.

    Badania naukowe z wykorzystaniem Sieci.

    Kultura i sztuka w Sieci.

    Nowe zjawiska, jakie powstały dzięki Sieci, takie jak: e-marketing, blogerzy, YouTuberzy, techmark (technologia + marketing).

Konferencja składa się z trzech części:

    E-Rewolucje.

    Prezentowanie artykułów.

    Warsztaty rozwijające kompetencje praktyczne.

Uczestnicy mogą zgłaszać się do każdej z tych trzech części.

Jesteśmy przekonani, że spotkanie w Łodzi pozwoli na interesującą wymianę opinii i doświadczeń o dorobku e-learningu, metodyce zdalnego nauczania, tworzeniu zasobów dydaktycznych, technikach motywowania i oceniania studentów, efektywności e-kursów, przygotowaniu dydaktycznym prowadzących zajęcia zdalne, zastosowaniu e-learningu w biznesie, a także umożliwi poszerzenie wiedzy i rozwinięcie kompetencji w wielu obszarach związanych ze zdalnym nauczaniem. Chcemy, aby wydarzenia w ramach Akademii On-line były inspiracją do dalszych działań i rozwoju.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych arcyludzkim światem Sieci, e-learningiem, funkcjonowaniem w Internecie. W szczególności konferencję naszą adresujemy do:

    nauczycieli akademickich,

    trenerów, szkoleniowców i konsultantów,

    osoby, które zawodowo funkcjonują w Sieci,

    władze i pracowników administracyjnych uczelni,

    pracowników administracji rządowej i samorządowej, a także:

    firmy i organizacje szkoleniowe,

    dostawców rozwiązań e-learning.

W programie różnorodne formy prezentacji: wystąpienia, warsztaty, dyskusje, pokazy. O czym będziemy rozmawiać, co będziemy pokazywać sobie wzajem? To, co w e-learningu będzie jutro i to, co e-learning wspomaga, czyli wielorakie funkcjonowanie w Sieci.

Pokażmy, że zdalne uczenie i uczenie się ma WIELORAKI, WIELOKROTNY i REWOLUCYJNY z założenia wymiar!

 

Więcej informacji na stronie poświęconej Konferencji: www.akademiaonline.puw.pl

Studia I i II stopnia
rekrutacja@puw.pl
+48 42 63 15 800
Studia podyplomowe
podyplomowe@puw.pl
+48 42 29 95 637
Rekrutacja na kursy
kursy@puw.pl
+48 42 63 15 804
FAQ