Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Komunikaty i zarządzenia

Lista wszystkich komunikatów i zarządzeń Rektora

Zarządzenie Rekrora z dnia 20.05.2022 r. w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2021/22
Zarządzenie Rektora z dnia 28.11.2021 r. w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 
Zarządzenie Rektora z dnia 01.09.2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022 w semestrze zimowym                               
Zarządzenie Rektora z dnia 15.02.2021 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021 w semestrze letnim
Zarządzenie Rektora z dnia 13.01.2021 r. w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021
Zarządzenie Rektora z dnia 12.01.2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w semestrze letnim
Zarządzenie Rektora z dnia 16.09.2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021
Zarządzenie Rektora z dnia 31.08.2020 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących realizacji praktyk zawartych w programie studiów 
Zarządzenie Rektora z dnia 31.08.2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021
Zarządzenie Rektora z dnia 03.08.2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 / in English
Zarządzenie kanclerza z dnia 30.06.2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych
Zarządzenie kanclerza z dnia 10.06.2020 r. w sprawie zawieszania zajęć dydaktycznych
Zarządzenie Rektora z dnia 26.05.2020 r. w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020
Zarządzenie kanclerza z dnia 14.05.2020 r. w sprawie zawieszania zajęć dydaktycznych

Zarządzenie kanclerza z dnia 24.04.2020 r. w sprawie zawieszania zajęć dydaktycznych
Zarządzenie Kanclerza z dnia 08.04.2020r w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych (zał 0)
Komunikat z dnia 07.04.2020 r. dotyczący praktyk studenckich (Zał.1) + Informacje o praktykach studenckich w nowej rzeczywistości (Zał.1A)
Komunikat z dnia 07.04.2020 dotyczący egzaminów w formie zdalnej (Zał.2) + Egzamin Dyplomowy w formie zdalnej (Zał.2A) + Egzamin w formie zdalnej (Zał2B)
Komunikat z dnia 30.03.2020 dotyczący egzaminów w formie zdalnej (Zał.3)
Komunikat z dnia 27.03.2020 r. dotyczący listu Prezydenta AHE w Łodzi (Zał.4) + List Prezydenta AHE w Łodzi (Zał.4A)
Informacja z dnia 26.03.2020 dotycząca komunikatu władz uczelni (Zał.5) + Komunikat władz uczelni (Zał.5A)
Komunikat z dnia 25.03.2020 r. dotyczący terminu składania dokumentów do egzaminu dyplomowego (zał.6)
Zarządzenie Kanclerza AHE w Łodzi z dnia 24.03.2020 r. w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych (Zał.6A) + Zarządzenie Kanclerza AHE w Łodzi z dnia 24.03.2020 r. w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych(ang) (Zał.6B)

Zarządzenie rektora AHE w Łodzi z dnia 23.03.2020 r. w sprawie przeprowadzania oraz organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej
Informacja z dnia 13.03.2020 r. dotycząca terminu ważności legitymacji studenckiej (zał.7) + Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące ważności legitymacji studenckich (Zał.7A)
Zarządzenie Kanclerza AHE w łodzi z dnia 11.02.2020 r. dotyczące zawieszenia zajęć dydaktycznych (Zał.8) + Zarządzenie Kanclerza AHE w łodzi z dnia 11.02.2020 r. dotyczące zawieszenia zajęć dydaktycznych(ang) (Zał.8A)
Zarządzenie Kanclerza AHE z dnia 05.03.2020 dotyczące minimalizowania zagrożenia epidemią (Zał.9)
Zarządzenie Kanclerza z dnia 08.04.2020r w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych (zał 10)
 

FAQ