Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

VIII KONFERENCJA AKADEMIA ON-LINE

 

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Akademia On-line pod hasłem „Know your user – e-learning na styku światów”. Konferencja odbędzie się w dniu 20 października 2023 roku w siedzibie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej (AHE) w Łodzi.

Głównym organizatorem konferencji jest działający w strukturze AHE w Łodzi Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW) – uczelnia kształcąca studentów w formule e-learningowej od 2002 roku. Wielokrotnie twórcy PUW-u dzielili się efektami swojej pracy ze środowiskiem akademickim i edukacyjnym, równie często czerpali inspiracje z dobrych praktyk i kapitału wiedzy przyjaciół z Polski i Europy.

Wybierając hasło przewodnie tegorocznej edycji konferencji: „Know your user – e-learning na styku światów”, chcieliśmy skierować uwagę na przemiany, jakie zaszły i nieustannie zachodzą w nauczaniu na odległość. Styk światów rozumiemy tu wielowątkowo, m.in:

  • pod względem technologicznym (np. wykorzystywanie sztucznej inteligencji w procesie kształcenia),
  • jako przemiany socjodemograficzne (np. Pokolenia X i Alfa jako odbiorcy wiedzy i ich potrzeby edukacyjne),
  • jako kształtowanie się nowego paradygmatu kulturowego w społeczeństwie usieciowionym i rzeczywistości zglobalizowanej (np. zagadnienie kształcenia on-line na polskich uczelniach studentów z Globalnego Południa i wynikające z tego doświadczenia osób uczących),
  • pod względem metodologicznym (np. czy nowe metody kształcenia są faktycznie tak nowe i innowacyjne? A może niektóre „stare” metody są wciąż funkcjonalne i wykorzystywane, a jedynie zostały nowocześniej nazwane?; Jak neuroróżnorodność użytkowników wpływa na e-learning?).

Konferencja adresowana jest w szczególności do wykładowców akademickich i nauczycieli, badaczy, trenerów i influencerów z branży edukacyjnej, przedstawicieli instytucji kultury oraz NGO, a także pracowników administracyjnych uczelni i szkół.

FAQ