Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

KONFERENCJA AKADEMIA ON-LINE

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w IX Ogólnopolskiej Konferencji Akademia On-line pod hasłem „Hello e-learning! Co słychać w kształceniu zdalnym”. Konferencja odbędzie się w dniu 18 października 2024 roku w siedzibie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej (AHE) w Łodzi.

Głównym organizatorem konferencji jest działający w strukturze AHE w Łodzi Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW) – uczelnia kształcąca studentów w formule e-learningowej od 2002 roku. Wielokrotnie twórcy PUW-u dzielili się efektami swojej pracy ze środowiskiem akademickim i edukacyjnym, równie często czerpali inspiracje z dobrych praktyk i kapitału wiedzy przyjaciół z Polski i Europy.

Wybierając hasło przewodnie tegorocznej edycji konferencji: „Hello e-learning! Co słychać w kształceniu zdalnym”, chcieliśmy w gronie metodyków i praktyków porozmawiać o kształcie teraźniejszego uczenia na odległość, jego przyszłości, możliwych, ale także czasem niewykorzystanych szansach. Przykładowy zakres zagadnień, które chcielibyśmy poruszyć podczas IX już edycji konferencji to:

  • popandemiczny kształt e-learningu,
  • długość życia trendów i ich realny wpływ na praktykę nauczania na odległość,
  • e-learningowy recycling metodologiczny: czy niektóre „stare” metody są wciąż funkcjonalne i wykorzystywane, a jedynie zostały nowocześniej nazwane?,
  • AI: wciąż etycznie problematyczna nowość czy użyteczne narzędzie wykorzystywane z powodzeniem w e-learningu,
  • case studies: prezentacja konkretnych rozwiązań metodologicznych i narzędzi nauczania na odległość wykorzystywanych w Państwa instytucji.

Konferencja adresowana jest w szczególności do wykładowców akademickich i nauczycieli, badaczy, trenerów i influencerów z branży edukacyjnej, przedstawicieli instytucji kultury oraz NGO, a także pracowników administracyjnych uczelni i szkół.

Udział w konferencji jest bezpłatny zarówno dla prelegentów, jaki i uczestników.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 15 września 2024 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej.

FAQ