Facebook - Polski Uniwersytet Wirtualny
Centrum Pomocy

Pielęgniarstwo - pomostowe

Informacje ogólne

Kierunek studiów: 
Pielęgniarstwo
Rodzaj studiów: 
studia pierwszego stopnia
Forma studiów: 
niestacjonarne
Uzyskiwany tytuł: 
licencjat
Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Okres nauki: 
2 lub 3 semestry, w zależności od ścieżki kształcenia
Forma zajęć: 
na platformie zdalnego nauczania w ciągu trwania semestru
zajęcia w siedzibie uczelni w trakcie zjazdów

Studia - informacje

Kalkulator
Kalkulator stypendialny: