Facebook - Polski Uniwersytet Wirtualny
Centrum Pomocy

FAQ

Co to jest e-learning?
E-learning stanowi bardzo atrakcyjną alternatywę dla edukacji tradycyjnej, ponieważ jest to nauka za pośrednictwem Internetu. Umożliwia edukację na wysokim poziomie, w dowolnym miejscu i czasie. Daje szansę m.in. osobom pracującym, mieszkającym daleko od ośrodków akademickich, niepełnosprawnym i wszystkim, którzy poszukują wiedzy „dostępnej wszędzie i zawsze”.

Jak wygląda nauka na PUW-ie?
Organizacja kształcenia:

  • Student otrzymuje dostęp do platformy zdalnego nauczania.
  • Na platformie umieszczone są materiały dydaktyczne, zadania, testy, quizy, tematy do dyskusji na forum oraz zakresy wymagań.
  • Student pracuje w grupach pod opieką wykładowców akademickich, którzy udzielają odpowiedzi na Twoje pytania, moderują dyskusję, a także zlecają zadania i oceniają ich wykonanie.
  • Student komunikuje się z wykładowcą i kolegami z roku poprzez webinary, forum dyskusyjne, czat oraz e-mail.
  • Za zajęcia student otrzymuje ocenę.

Co jest w ofercie PUW-u?
W szerokiej ofercie Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego znajdują się studia I i II stopnia, studia podyplomowe oraz kursy.

Jakie kierunki są w ofercie PUW-u?
W ofercie Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego znajduje się ponad 20 kierunków I i II stopnia, prawie 50 kierunków studiów podyplomowych oraz liczne kursy.

Jaki dyplom otrzymuje absolwent studiów e-learningowych?
Dyplom potwierdzający ukończenie studiów niestacjonarnych. Wszystkie uczelnie: publiczne i niepubliczne mają jeden i ten sam wzór dyplomów, niezależnie od trybu i formy kształcenia.

Czy na dyplomie będzie informacja, że były to studia przez Internet?
Nie, takiej informacji nie ma zamieszczonej. Dyplom informuje o zakończonej nauce na studiach niestacjonarnych.

Czy po takich studiach można iść na inną uczelnię?
Tak, nie ma najmniejszego problemu, aby kontynuować naukę na kolejnym stopniu lub na studiach podyplomowych. Program realizowany na PUW-ie nie odbiega od programu realizowanego na uczelniach stacjonarnych.

Czy inne uczelnie lub pracodawcy uznają uzyskany dyplom?
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna lub Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, które wystawią dyplomy studentom PUW-u, to uczelnie z wieloletnią tradycja. Cieszą się uznaniem zarówno pośród studentów, jak i pracodawców.

Co to jest platforma e-learningowa?
Platforma e-learningowa to specjalistyczna strona internetowa przeznaczona do zdalnego kształcenia. Zawiera wszystkie niezbędne narzędzia, zadania i materiały, które są potrzebne studentom PUW-u. Platforma jest dostępna przez całą dobę, pracuje się na niej w dogodnym dla siebie momencie.
Komunikacja z wykładowcami i kolegami z roku odbywa się poprzez forum dyskusyjne, webibaria, czat oraz e-mail.

Kiedy można korzystać z platformy?
Platforma jest dostępna przez całą dobę, przez cały rok. Studenci korzystają z niej w dowolnym, dogodnym dla siebie momencie.

W jaki sposób student otrzymuje materiały e-learningowe?
Wszystkie niezbędne materiały zamieszczone są na e-Platformie. Materiały udostępniane są studentom bez żadnych dodatkowych opłat.

Czy aby studiować, trzeba zakupić jakiś dodatkowy sprzęt, oprogramowanie lub podręczniki?
Należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z pakietem programów biurowych oraz dostępem do Internetu. Korzystanie z platformy nie wymaga żadnych dodatkowych sprzętów lub oprogramowań. W niektórych przypadkach, aby rozszerzyć swoją wiedzę, należy skorzystać z książek zalecanych przez wykładowców. Należy jednak pamiętać, że studenci PUW-u mają nieograniczony dostęp do zbiorów biblioteki AHE czy WSPA.

Ile jest zjazdów w trakcie semestrze?
W trakcie semestru organizowany jest jeden zjazd egzaminacyjny, na którym odbywają się wszystkie zaliczenia. Dodatkowe 2–3 zjazdy mają charakter konsultacyjny.

Gdzie odbywają się zjazdy?
Zjazdy zależnie od wybranego kierunku odbywają się w siedzibie uczelni w Łodzi, w WSPA w Lublinie lub ośrodkach zamiejscowych w Warszawie bądź Sieradzu.

Jak długo trwają zjazdy?
Zarówno zjazdy, jak i sesja planowane są na weekendy: sobota–niedziela, mogą zdarzyć się piątki po godzinie 16.

Kiedy ustalane są terminy zjazdów?
Terminy zjazdów i sesji są ustalone na cały rok akademicki dla wszystkich studentów przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Terminy sesji natomiast wyznaczane są pod koniec każdego z semestrów przez prowadzących zajęcia.

Czy obecność na zjazdach jest obowiązkowa?
Co do zasady — obecność na zjazdach jest obowiązkowa. Kwestię ewentualnej nieobecności należy skonsultować z prowadzącym zajęcia.

W jaki sposób odbywają się zaliczenia przedmiotów?
Egzaminy odbywają się raz w semestrze, w czasie zjazdu egzaminacyjnego w formie tradycyjnej, tzn. pisemnej lub ustnej. Część zaliczeń jest uzyskiwanych także za przygotowywane w trakcie semestru projekty, prace.

Czy w trakcie studiów można zmienić tryb studiowania?
Oczywiście. Studentowi przysługuje prawo zmiany trybu studiowania z e-learningowego na tradycyjny oraz odwrotnie.

Czy osoby, które studiowały inny kierunek lub ten sam kierunek, ale w innej uczelni, mogą się przenieść na PUW i nie tracić już zaliczonych semestrów?
Tak. Na podstawie zaświadczenia o zaliczonych/odbytych przedmiotach z poprzedniej uczelni ustalane są ewentualne różnice programowe, które student musi uzupełnić w określonym przez Rektora czasie.

Czy uczelnia jest przystosowana do prowadzenia studiów dla niepełnosprawnych?
E-learning w oczywisty sposób jest najlepszą ofertą edukacyjną dla osób, którzy z racji dysfunkcji i przewlekłych chorób nie mogą studiować w trybie stacjonarnym. Często jedynym rozwiązaniem, aby nie siedzieć w domu ze statusem osoby bezrobotnej i bez żadnych perspektyw na przyszłość, jest uczelnia on-line.
W naszej uczelni bardzo prężnie i efektywnie działa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych — powołane w celu szeroko rozumianego wsparcia edukacyjnego dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Biuro pomaga studentom niepełnosprawnym nie tylko w zakresie bieżących spraw studenckich, ale m.in. świadczy usługi w obszarze doradztwa zawodowego czy kontaktów z instytucjami zewnętrznymi (takimi jak MOPS czy PFRON).
Więcej informacji na http://www.puw.pl/pl/szansa_dla_niepelnosprawnych.

Ile kosztują studia na PUW-ie?
Czesne jest zależne od wybranego kierunku i stopnia studiów. Należy pamiętać, że opłaty można obniżyć, korzystając z różnych promocji lub otrzymując stypendium.

Czy studenci PUW-u otrzymują legitymacje?
Tak. Studenci PUW-u mają takie same przywileje, jak studenci innych uczelni. Otrzymują nie tylko legitymacje, która uprawnia do uzyskania zniżek, ale także mogą otrzymać stypendium.

Czy studenci PUW-u mogą otrzymać stypendia?
Polski Uniwersytet Wirtualny zapewnia swoim studentom szereg form wsparcia finansowego. Są wśród nich stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, a także stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane za wysoką średnią ocen lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz jednorazowe zapomogi celowe.
Więcej informacji na http://www.puw.pl/studia/stypendia/kalkulator.

Jak można się zapisać na studia?
Zapisu można dokonać online wypełniając odpowiedni formularz na stronie http://www.puw.pl/rekrutacja/studia . W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem rekrutacji dostępnym pod numerami: (42) 631 58 00 lub (42) 631 58 01. Bezpłatna infolinia: 800 080 888.

Jakie dokumenty muszę dostarczyć przy zapisie na studia?
Dokumenty niezbędne przy zapisie na studia I i II stopnia:

  • kserokopia świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem lub odpisem do wglądu
  • 2 jednakowe kolorowe fotografie (o wymiarach 35/45mm), lewy półprofil na jasnym tle bez nakrycia głowy
  • kserokopia dowodu osobistego (str. 1, 2)
  • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej
  • kserokopia opłaty za elektroniczną legitymację studencką