Facebook - Polski Uniwersytet Wirtualny
Centrum Pomocy

The Innovative Management for Business Development

Informacje ogólne

Kierunek studiów: 
The Innovative Management for Business Development
Rodzaj studiów: 
studia pierwszego stopnia
Forma studiów: 
niestacjonarne
Uzyskiwany tytuł: 
licencjat
Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Okres nauki: 
3 lata
Forma zajęć: 
na platformie zdalnego nauczania w ciągu trwania semestru

Studia - informacje