Facebook - Polski Uniwersytet Wirtualny
Centrum Pomocy

Informatyka

Informacje ogólne

Kierunek studiów: 
Informatyka
Rodzaj studiów: 
studia pierwszego stopnia
Forma studiów: 
niestacjonarne
Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Okres nauki: 
3,5 roku
Forma zajęć: 
na platformie zdalnego nauczania w ciągu trwania semestru
zajęcia w siedzibie uczelni w trakcie zjazdów

Studia - informacje

Kalkulator
Kalkulator stypendialny: 
Kategorie: