Facebook - Polski Uniwersytet Wirtualny
Centrum Pomocy

Engineer Degree in Computer Science

Informacje ogólne

Kierunek studiów: 
Engineer Degree in Computer Science
Rodzaj studiów: 
studia pierwszego stopnia
Forma studiów: 
niestacjonarne
Uzyskiwany tytuł: 
inżynier
Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Okres nauki: 
3,5 roku
Forma zajęć: 
na platformie zdalnego nauczania w ciągu trwania semestru
zajęcia w siedzibie uczelni w trakcie zjazdów

Specialisation: Programming Technologies, Computer Graphic and Multimedia, Technologies of 3D Visualisation and Computer Games.

Computer Science at the Polish Virtual University is the best choice!

Think creatively,  be innovative, be free...

Studia - informacje