Facebook - Polski Uniwersytet Wirtualny
Centrum Pomocy

Bachelor Degree in GRAPHICS

Informacje ogólne

Kierunek studiów: 
Bechelor Degree in GRAPHICS
Rodzaj studiów: 
studia pierwszego stopnia
Forma studiów: 
niestacjonarne
Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Okres nauki: 
3 lata
Forma zajęć: 
na platformie zdalnego nauczania w ciągu trwania semestru

Specialisation:Multimedia, 3D Graphics, Game Art and Visual Communication

Graphic Design at the Polish Virtual University!

Think creatively, be innovative, be free!

 

Studia - informacje