Facebook - Polski Uniwersytet Wirtualny
Centrum Pomocy
Transport | PUW

Transport

Rekrutacja na studia onlineZapisz się na studia PUW



Studiuj za darmoStudiuj za darmo

Informacje ogólne

Kierunek studiów: 
Transport
Rodzaj studiów: 
studia pierwszego stopnia
Forma studiów: 
niestacjonarne
Uzyskiwany tytuł: 
inżynier
Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Okres nauki: 
3,5 roku
Forma zajęć: 
na platformie zdalnego nauczania w ciągu trwania semestru
zajęcia w siedzibie uczelni w trakcie zjazdów

Studia - informacje

Kalkulator
Kalkulator stypendialny: 

Kalkulator stypendialny

Polski Uniwersytet Wirtualny zapewnia swoim studentom szereg form wsparcia finansowego. Są wśród nich stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, a także stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane za wysoką średnią ocen lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz jednorazowe zapomogi celowe.

Już teraz sami możecie wyliczyć, ile można zyskać, studiując na PUW-ie. Umożliwi Wam to kalkulator stypendialny. Wypełnijcie kilka poniższych pól, a system określi, na jaką szacunkową kwotę dofinansowania możecie liczyć, rozpoczynając studia na Polskim Uniwersytecie Wirtualnym.

Kalkulator został opracowany na podstawie stawek obowiązujących w roku akademickim 2013/2014.

Zapraszamy do liczenia!

Kalkulator stypendialny_

Dochód netto na osobę w rodzinie:
Rok studiów:
Wskaż stopień:
Wybierz stopień niepełnosprawności:
Przewidywana ilość punktów za osiągnięcia naukowe/artystyczne/sportowe*
Kierunek studiów:
Przewidywana średnia ocen:
W jakim trybie chcesz studiować ?
Mieszkam w domu studenckim akademiku lub obiekcie innym niż dom studencki:
* punkty za osiągnięcia ustala się na podstawie Zarządzenia Rektora AHE z dnia 28 sierpnia 2014 roku
Oszacowane wartości
Stypendium socjalne: PLN
Stypendium dla osób niepełnosprawnych: PLN
Rektora dla najlepszych studentów: PLN
Suma stypendiów: PLN
* Próg średniej kwalifikującej do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów zależy od poziomu wyników studentów ubiegających się o to świadczenie i co roku ulega on niewielkiej zmianie. Stypendium to może otrzymać nie więcej niż 10% studentów każdego kierunku studiów prowadzonych w Uczelni. Na studiach I stopnia stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest od II roku studiów.
Porozmawiaj z konsultantem OnLine
Proszę wybrać temat rozmowy: