Facebook - Polski Uniwersytet Wirtualny
Centrum Pomocy
Politologia

Politologia

Informacje ogólne

Kierunek studiów: 
Politologia
Rodzaj studiów: 
studia drugiego stopnia
Forma studiów: 
niestacjonarne
Uzyskiwany tytuł: 
magister
Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Okres nauki: 
2 lata
Forma zajęć: 
na platformie zdalnego nauczania w ciągu trwania semestru
zajęcia w siedzibie uczelni w trakcie zjazdów

Studia - informacje

Kalkulator
Kalkulator stypendialny: