Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Dr Grażyna Kozak

Wykładowca na kierunku Pielęgniarstwo

Pielęgniarka specjalizująca się w anestezjologii i intensywnej terapii, pedagog - psychopedagog specjalność psychologia zdrowia.  Absolwentka Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Ponad 30 lat doświadczenia zawodowego w pielęgniarstwie w anestezjologii i intensywnej terapii, wieloletni wykładowca w kształceniu podyplomowym pielęgniarek, wykładowca e- lerningu, aktualnie dydaktyk metody projektów, adiunkt na kierunku pielęgniarstwo AHE, w ramach której działa Polski Uniwersytet Wirtualny. Bogate doświadczenia w kierowaniu pracą zespołu pielęgniarskiego: pielęgniarka koordynująca,  pielęgniarka oddziałowa, asystent dyrektora ds. pielęgniarstwa. Pasjonatka pracy dydaktycznej, kreatywny dydaktyk metody projektów i zajęć warsztatowych.

Zaangażowana w działalność samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych – pełniła funkcję Przewodnicząco OSPiP w Łodzi.
Wielokrotnie nagradzana: laureatka olimpiad pielęgniarskich, posiadaczka tytułu „Złoty Czepek” (młody mistrz zawodu), odznaczona przez Ministra Zdrowia za zasługi dla ochrony zdrowia, posiadaczka kilku odznaczeń resortowych za zasługi dla obronności kraju, występuje także w galerii osobowości AHE. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych między  innymi: Wypadki i inne nagłe zdarzenia. W: Zagrożenia zdrowia publicznego. Rola edukacji w prewencji chorób. Wolters Kluwer, 2016 ,  Nadwaga i otyłość młodzieży, a zachowania prozdrowotne i akceptacja społeczna Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Człowiek w zdrowiu i chorobie  Tranów 2016 s.291-303, ., Zróżnicowanie strategii radzenia sobie z nowotworem chorych w przebiegu wybranych nowotworów złośliwych. Anestezjologia i Ratownictwo 2012; 6: s.162-17 i wielu innych. Promotor i recenzent  licznych prac licencjackich i magisterskich, przewodniczący komisji egzaminacyjnych. Członek komitetu organizacyjnego i naukowego licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych.

Pasjonatka siłowni, koni, tańca, muzyki i dobrej książki. Prywatnie szczęśliwa żona, matka i babcia cudnego wnuka.
Pochodzi z okolic Łodzi, na stałe mieszka w Łodzi.

W swojej pracy doceniam… pracę zespołową, kreatywność własną i studentów, wzajemną stymulację kreatywnego rozwoju.
Studenci uczą mnie... optymizmu, otwartości na różne pomysły, patrzenia z różnej perspektywy, wnikliwej obserwacji i dostrzegania rzeczy i reakcji pozornie nieistotnych.
Kreatywność oznacza… pasję i optymizm, otwartość, oryginalność, odejście od rutyny i schematów w działaniu, elastyczność w myśleniu i działaniu, prawo do błędów, poszukiwanie nowego i radość w jego odnajdywaniu.
Przyszłość nauczania to… nauczanie metodą projektów, gdzie student uczy się: samodzielnego odkrywania wiedzy, twórczego wyrażania siebie, dyskutowania, kwestionowania, pytania i dziwienia się, analizowania, doświadczania i eksperymentowania, stawiania hipotez i wyciągania wniosków.
Najlepiej… uwierzyć, że jest się kratywnym, dostrzegać potencjał uczniów i umiejętnie go wykorzystywać, akceptować każdego takim jakim jest każdy ma coś niepowtarzalnego, nie bać się siebie i ucznia, uznać prawo do błędów uczniów i także u siebie, stwrzać problemy i stymulować twórcze myslenie, nie krytkować, ale wspierać, pozwolić na indywidualizm w grupie

FAQ