Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Stypendia zagraniczne

Już od wielu lat Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna uczestniczy w programie stypendialnym Unii Europejskiej, który umożliwia naszym studentom nieodpłatnie odbycie części studiów za granicą.

W ramach programu Erasmus wyjechało już ponad kilkuset studentów wszystkich kierunków naszej Uczelni.
AHE posiada ponad 50 uczelni partnerskich w Europie Zachodniej, m.in. w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Danii, Belgii i Holandii, a także w Turcji.

Możliwość wyjazdu mają wszyscy studenci naszej Uczelni, niezależnie od kierunku i trybu studiów. Warunkiem zakwalifikowania się na wyjazd jest komunikatywna znajomość jednego języka obcego, samodzielność oraz wysoka motywacja!

Korzyści, jakie może przynieść pobyt na stypendium, są ogromne i można do nich zaliczyć m.in.:

  • poszerzenie wiedzy z wybranej dziedziny i zdobycie dodatkowych kwalifikacji;
  • pogłębienie znajomości języka obcego;
  • zwiększenie szans na rynku pracy;
  • poznanie nowej kultury i kontakty osobiste;
  • zdobycie samodzielności i poszerzenie horyzontów.

Dodatkowymi zaletami uczestnictwa w programie Socrates/Erasmus są:

  • wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej i AHE;
  • brak odpłatności za studia zagranicą i zwolnienie z czesnego na czas pobytu na stypendium;
  • możliwość pełnego zaliczenia semestru odbytego za granicą;
  • pomoc w przygotowaniu językowym.

 

W ramach programu Erasmus student może również odbyć trzymiesięczną praktykę w wybranej instytucji zagranicznej. Na czas wyjazdu na praktykę student także otrzymuje stypendium.

Więcej informacji na stronie www.dwz.ahe.lodz.pl oraz bezpośrednio w Dziale Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą – budynek „K”, pokój K315, erasmus@ahe.lodz.pl, 042 29 95 727

Studia I i II stopnia
rekrutacja@puw.pl
+48 42 63 15 800
Studia podyplomowe
podyplomowe@puw.pl
+48 42 29 95 637
Rekrutacja na kursy
kursy@puw.pl
+48 42 63 15 804
FAQ