Ta strona wykorzystuje informacje zapisane za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych, w celu dostosowania strony do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Psychologia

Zapisz się

430,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

Studia I stopnia na kierunku Psychologia są świetną propozycją edukacyjną dla osób twórczych, aktywnych, zorientowanych na rozwój osobisty i społeczny. Nasi studenci w toku studiów zdobędą umiejętności przydatne w każdym obszarze zawodowym. Nauczą się bowiem metod efektywnego komunikowania się z ludźmi, pracy w grupie, skutecznego działania pod presją i radzenia sobie ze stresem, diagnostyki potrzeb i rozpoznawania źródeł zachowań ludzi, wykrywania zaburzeń, a także wspierania rozwoju personalnego i społecznego człowieka.

Nasze studia są atrakcyjne w warstwie programowej, gdyż obejmują różne sposoby wyjaśniania zachowań ludzi, metodykę pracy z grupą i jednostką, naukę skutecznej komunikacji oraz wielu innych kompetencji.

Psychologia on-line to nowa formuła studiów, w połączeniu z praktycznymi zajęciami w siedzibie uczelni pozwoli studentom z Polski i świata uczestniczyć w perspektywiczny projekcie akademickim. To pierwsze w Polsce studia psychologiczne w formie e-learningu!

Ponadto nasi studenci odbędą praktyki w ośrodkach terapeutycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, fundacjach wspierających rozwój osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, firmach doradczych i szkoleniowych.  

Studiuj psychologię on-line i poznaj zalety e-learningu. W ofercie Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego znajdziesz również studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia.

Specjalności

Psychologia zdrowia i jakości życia

Wybierając specjalność psychologii zdrowia i jakości życia zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z osobami zmagającymi się z chorobą somatyczną, psychosomatyczną, niepełnosprawnością i uzależnieniem.

Zajęcia ukierunkowane są na rozwój praktycznych umiejętności psychologicznych potrzebnych do pracy z pacjentem. W trakcie specjalności zdobędziesz umiejętności rozpoznawania i diagnozowania problemów psychologicznych pacjentów i ich rodzin. Poznasz również podstawowe strategie i techniki terapeutyczne stosowane w pracy z pacjentem.

Nabędziesz również umiejętności w szerokorozumianej pomocy w radzeniu sobie w kryzysie, a także rozwijanie zasobów człowieka niezbędnych w prawidłowym procesie zdrowienia i radzenia sobie z chorobą.  Zdobędziesz  umiejętności wzmacniania zasobów osobistych pacjenta, poprawy jakości życia i relacji rodzinnych i społecznych.

Absolwent specjalności psychologii zdrowia i jakości życia posiada również umiejętności prowadzenia treningów i warsztatów, oraz tworzenia programów profilaktycznych. Ponadto potrafi pomóc osobom zmagającym się z niepełnosprawnością , rozwijając ich zasoby i kompetencje.

Specjalność skierowana jest do osób, które chcą podjąć pracę min. w ośrodkach:

 • leczenia i terapii uzależnień

 • prewencji i profilaktyki zdrowia

 • ośrodkach rehabilitacji

 • ośrodkach zdrowia

 • domach pomocy społecznej

 • hospicjach

 • ośrodkach interwencyjnych

 • ośrodkach pomocy psychologicznej

 • po kontynuacji studiów II stopnia - w szpitalach i przychodniach w ramach umów z NFZ

Psychologia w biznesie

Wybierając tę specjalność, uzyskasz wiedzę, rozwiniesz  umiejętności i kompetencje społeczne pomocne w pracy w środowisku biznesu. W trakcie zajęć poznasz zasady zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, psychologiczne aspekty działań marketingowych, tworzenia i odbioru reklam, psychologicznych aspektów podejmowania decyzji rynkowych, reguły projektowania szkoleń oraz pracy trenerskiej na sali szkoleniowej, podstawy coachingu i mentoringu.

Praktyczny charakter zajęć  da ci możliwość rozwijania, m.in. umiejętności planowania rozwoju kadr, rozumienia zachowań konsumenckich, budowania scenariuszy szkoleń, mediacji i negocjacji, komunikacji i budowania relacji wewnątrz organizacji oraz z otoczeniem społecznym i biznesowym.

Po ukończeniu specjalności można podjąć pracę m.in:

 • w działach zarządzania zasobami ludzkimi różnych organizacji (firm, instytucji, urzędów)
 • w agencjach zatrudnienia, headhuntingowych
 • w agencjach reklamowych, public relations,
 • w działach marketingu
 • w agencjach badania rynku
 • we własnej firmie, wykorzystując wiedzę i umiejętności psychologiczne rozwijane  w trakcie studiów.

Akademia Przywództwa NOWOŚĆ

Unikatowy program studiów, który dedykowany jest zarówno dla maturzystów, jak i jako drugi lub kolejny kierunek studiów dla studentów i absolwentów. Naturalny przywódca to osoba, która potrafi innym pokazać rozwiązania prowadzące do osiągania wygrywających efektów, uzyskiwanych w wyniku umyślnie twórczego działania. Koncepcja kształcenia na tej specjalności jest tak wypracowana, aby studenci uzyskali teoretyczne i praktyczne umiejętności do stania się naturalnymi przywódcami.

Akademia przywództwa oferuje program, który nastawiony jest na kształcenie w duchu konkretnej, bardzo praktycznej koncepcji filozoficznej. Wychodzimy z założenia, iż człowiek osiągnął umiejętność zamierzonego wywoływania aktów twórczych, czyli działania przy pomocy, których uzyskuje się wyższe efekty, niż dotychczasowe. Dzięki uzyskanym nowym kompetencjom, takim jak poszerzenie repertuaru aktywności, zwiększenie sprawności działania i umiejętności wartościowania oraz woli, student może przewartościować własną postawę. Będzie patrzył na otaczającą go rzeczywistość nie jako na nadrzędne środowisko, któremu trzeba się podporządkować, ale jako na tworzywo, przestrzeń możliwości do kreatywnego działania. Również jako tworzywo będzie postrzegać samego siebie. Student nauczy się myśleć nie w kategoriach uwarunkowania przez świat, ale w kategoriach samostanowienia i projektowania samego siebie, oraz poszerzania własnej autonomii. W tym sensie podejmujemy tradycje starożytnych Akademii.

Na niniejszej specjalności przedmiotem kształcenia jest rozwój podmiotowy studenta. Uczestnicy trenują umiejętności różnorodnego myślenia i wybierania spośród wielu rozwiązań właśnie tych wygrywających. Oferowany program nakierowany jest na rozwój osobowości, samoświadomości i zwiększanie potencjału sprawczego. Ważna jest też umiejętność takiej pracy z drugim człowiekiem, traktowanym jako autonomiczny podmiot, która skutkuje jego autentycznym rozwojem. Ważnym elementem treści kształcenia będą zajęcia z filozofii, logiki i trening umiejętności twórczych.

W programie studiów przewidziane są wszystkie dotąd stosowane formy kształcenia. Będziemy także proponować nowe formy, zakładające większą samodzielność i aktywność studentów. Są nimi na przykład: warsztat, projekt, trening, coaching. Wiele zajęć będzie miało formę pracy grupowej, podczas której będzie można uczyć się od siebie nawzajem i jednocześnie rozwijać kompetencje przywódcze. Studia będą kończyć się takimi zajęciami jak: projekt własnego rozwoju, projekt własnego przedsięwzięcia, projekt wykonywany na rzecz konkretnej instytucji. Głównym celem tych zajęć jest zaprojektowanie a następnie wprowadzenie rozwiązania, którego efektem będzie własny rozwój podmiotwy oraz instytucji, którą zmieniamy.

Studia na oferowanej specjalności będą ciekawą przygodą w wyniku, której absolwenci zwiększą swój potencjał sprawczy, a także będą potrafili twórczo oddziaływać na innych i na wybrane instytucje. Uzyskane umiejętności twórcze uczynią z absolwetów naturalnych przywódców w środowiskach, w których będą funkcjonować.

Opiekun specjalności: dr Marzena Fornal

Kadra: 

dr Joanna Paul-Kańska - Dziekan kierunku Psychologia on-line
mgr Aleksandra Sobczyk-Kubiak - Prodziekan kierunku Psychologia on-line

Opłaty: 

Nie pobieramy wpisowego: 0 zł!

Czesne miesięczne obowiązujące od 1 do 4 semestru:430 zł
Czesne miesięczne obowiązujące od 5 semetru:635 zł
Czesne na specjalności Akademia Przywództwa obowiązujące od 1 do 4 semestru: 470 zł
Czesne na specjalności Akademia Przywództwa obowiązujące od 5 semestru:645 zł
Opłata rekrutacyjna:85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:22 zł

 

FAQ