Ta strona wykorzystuje informacje zapisane za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych, w celu dostosowania strony do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Psychologia

Zapisz się

420,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

Studia I stopnia na kierunku Psychologia są świetną propozycją edukacyjną dla osób twórczych, aktywnych, zorientowanych na rozwój osobisty i społeczny. Nasi studenci w toku studiów zdobędą umiejętności przydatne w każdym obszarze zawodowym. Nauczą się bowiem metod efektywnego komunikowania się z ludźmi, pracy w grupie, skutecznego działania pod presją i radzenia sobie ze stresem, diagnostyki potrzeb i rozpoznawania źródeł zachowań ludzi, wykrywania zaburzeń, a także wspierania rozwoju personalnego i społecznego człowieka.

Nasze studia są atrakcyjne w warstwie programowej, gdyż obejmują różne sposoby wyjaśniania zachowań ludzi, metodykę pracy z grupą i jednostką, naukę skutecznej komunikacji oraz wielu innych kompetencji.

Psychologia on-line to nowa formuła studiów, w połączeniu z praktycznymi zajęciami w siedzibie uczelni pozwoli studentom z Polski i świata uczestniczyć w perspektywiczny projekcie akademickim. To pierwsze w Polsce studia psychologiczne w formie e-learningu!

Ponadto nasi studenci odbędą praktyki w ośrodkach terapeutycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, fundacjach wspierających rozwój osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, firmach doradczych i szkoleniowych.  

Studiuj psychologię on-line i poznaj zalety e-learningu. W ofercie Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego znajdziesz również studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia.

Specjalności

Psychologia kreatywnego rozwoju

Kształcenie na specjalności Psychologia kreatywnego rozwoju ma charakter unikatowy i pozwala osiągnąć dwa zasadnicze cele: podniesienie poziomu osobowego i społecznego rozwoju Studentów oraz nabycie kompetencji w zakresie profesjonalnego wspierania rozwoju innych osób. Połączenie tych dwóch aspektów kształcenia umożliwia zdobycie kompleksowych i dobrze ugruntowanych kompetencji psychologicznych.

Idea specjalności odwołuje się do współczesnych trendów w pomocy psychologicznej, podkreślających kluczową rolę pracy z ludzkim potencjałem i rozwojowymi zasobami, a nie z  deficytami i dysfunkcjami - w tym kontekście specjalność w pełni odpowiada na wyzwania przyszłości. Dzięki kształceniu rozwiniesz własne zasoby osobiste, opanujesz różne metody pracy z grupą (ze szczególnym uwzględnieniem pracy z rodzinami) oraz nauczysz się, jak motywować innych do zmian oraz jak wspomagać rozwój osobowości klienta. Poznasz zagadnienia związane z inteligencją emocjonalną oraz znaczeniu emocji w życiu człowieka, regulowanie emocji i wykorzystanie ich w pracy psychologicznej.

Absolwent może podejmować pracę między innymi w:

 • instytucjach i organizacjach pozarządowych zajmujących się profilaktyką i wspieraniem rozwoju różnych grup społecznych (również w ramach projektów z funduszy unijnych),
 • podejmować własną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia szkoleń dla biznesu i edukacji,
 • firmach doradczo-konsultingowych,
 • działach HR/personalnych,
 • absolwent ma ponadto pełne przygotowanie do dalszego kształcenia w zakresie specjalistycznych metod wspierania rozwoju - jak coaching, mentoring, itp.

 

Psychologia zdrowia i jakości życia

Wybierając specjalność psychologii zdrowia i jakości życia zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z osobami zmagającymi się z chorobą somatyczną, psychosomatyczną, niepełnosprawnością i uzależnieniem.

Zajęcia ukierunkowane są na rozwój praktycznych umiejętności psychologicznych potrzebnych do pracy z pacjentem. W trakcie specjalności zdobędziesz umiejętności rozpoznawania i diagnozowania problemów psychologicznych pacjentów i ich rodzin. Poznasz również podstawowe strategie i techniki terapeutyczne stosowane w pracy z pacjentem.

Nabędziesz również umiejętności w szerokorozumianej pomocy w radzeniu sobie w kryzysie, a także rozwijanie zasobów człowieka niezbędnych w prawidłowym procesie zdrowienia i radzenia sobie z chorobą.  Zdobędziesz  umiejętności wzmacniania zasobów osobistych pacjenta, poprawy jakości życia i relacji rodzinnych i społecznych.

Absolwent specjalności psychologii zdrowia i jakości życia posiada również umiejętności prowadzenia treningów i warsztatów, oraz tworzenia programów profilaktycznych. Ponadto potrafi pomóc osobom zmagającym się z niepełnosprawnością , rozwijając ich zasoby i kompetencje.

Specjalność skierowana jest do osób, które chcą podjąć pracę min. w ośrodkach:

 • leczenia i terapii uzależnień

 • prewencji i profilaktyki zdrowia

 • ośrodkach rehabilitacji

 • ośrodkach zdrowia

 • domach pomocy społecznej

 • hospicjach

 • ośrodkach interwencyjnych

 • ośrodkach pomocy psychologicznej

 • po kontynuacji studiów II stopnia - w szpitalach i przychodniach w ramach umów z NFZ

Psychologia w biznesie

Wybierając tę specjalność, uzyskasz wiedzę, rozwiniesz  umiejętności i kompetencje społeczne pomocne w pracy w środowisku biznesu. W trakcie zajęć poznasz zasady zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, psychologiczne aspekty działań marketingowych, tworzenia i odbioru reklam, psychologicznych aspektów podejmowania decyzji rynkowych, reguły projektowania szkoleń oraz pracy trenerskiej na sali szkoleniowej, podstawy coachingu i mentoringu.

Praktyczny charakter zajęć  da ci możliwość rozwijania, m.in. umiejętności planowania rozwoju kadr, rozumienia zachowań konsumenckich, budowania scenariuszy szkoleń, mediacji i negocjacji, komunikacji i budowania relacji wewnątrz organizacji oraz z otoczeniem społecznym i biznesowym.

Po ukończeniu specjalności można podjąć pracę m.in:

 • w działach zarządzania zasobami ludzkimi różnych organizacji (firm, instytucji, urzędów)
 • w agencjach zatrudnienia, headhuntingowych
 • w agencjach reklamowych, public relations,
 • w działach marketingu
 • w agencjach badania rynku
 • we własnej firmie, wykorzystując wiedzę i umiejętności psychologiczne rozwijane  w trakcie studiów.
Kadra: 

dr Joanna Paul-Kańska - dziekan kierunku Psychologia on-line

Opłaty: 

Nie pobieramy wpisowego: 0 zł!

Czesne miesięczne obowiązujące od 1 do 4 semestru:420 zł
Czesne miesięczne obowiązujące od 5 semetru (dla kończących studia w semestrze letnim):615 zł
Czesne miesięczne obowiązujące od 5 semetru (dla kończących studia w semestrze zimowym):465 zł
Opłata rekrutacyjna:85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:22 zł

 

FAQ