Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Psychologia

Zapisz się

470,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

Studia I stopnia na kierunku Psychologia są świetną propozycją edukacyjną dla osób twórczych, aktywnych, zorientowanych na rozwój osobisty i społeczny. Nasi studenci w toku studiów zdobędą umiejętności przydatne w każdym obszarze zawodowym. Nauczą się bowiem metod efektywnego komunikowania się z ludźmi, pracy w grupie, skutecznego działania pod presją i radzenia sobie ze stresem, diagnostyki potrzeb i rozpoznawania źródeł zachowań ludzi, wykrywania zaburzeń, a także wspierania rozwoju personalnego i społecznego człowieka.

Nasze studia są atrakcyjne w warstwie programowej, gdyż obejmują różne sposoby wyjaśniania zachowań ludzi, metodykę pracy z grupą i jednostką, naukę skutecznej komunikacji oraz wielu innych kompetencji.

Psychologia on-line to nowa formuła studiów, w połączeniu z praktycznymi zajęciami w siedzibie uczelni pozwoli studentom z Polski i świata uczestniczyć w perspektywiczny projekcie akademickim. To pierwsze w Polsce studia psychologiczne w formie e-learningu!

Ponadto nasi studenci odbędą praktyki w ośrodkach terapeutycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, fundacjach wspierających rozwój osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, firmach doradczych i szkoleniowych.  

Studiuj psychologię on-line i poznaj zalety e-learningu. W ofercie Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego znajdziesz również studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia.

Specjalności

Psychologia zdrowia i jakości życia

Wybierając specjalność psychologii zdrowia i jakości życia zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z osobami zmagającymi się z chorobą somatyczną, psychosomatyczną, niepełnosprawnością i uzależnieniem.

Zajęcia ukierunkowane są na rozwój praktycznych umiejętności psychologicznych potrzebnych do pracy z pacjentem. W trakcie specjalności zdobędziesz umiejętności rozpoznawania i diagnozowania problemów psychologicznych pacjentów i ich rodzin. Poznasz również podstawowe strategie i techniki terapeutyczne stosowane w pracy z pacjentem.

Nabędziesz również umiejętności w szerokorozumianej pomocy w radzeniu sobie w kryzysie, a także rozwijanie zasobów człowieka niezbędnych w prawidłowym procesie zdrowienia i radzenia sobie z chorobą.  Zdobędziesz  umiejętności wzmacniania zasobów osobistych pacjenta, poprawy jakości życia i relacji rodzinnych i społecznych.

Absolwent specjalności psychologii zdrowia i jakości życia posiada również umiejętności prowadzenia treningów i warsztatów, oraz tworzenia programów profilaktycznych. Ponadto potrafi pomóc osobom zmagającym się z niepełnosprawnością , rozwijając ich zasoby i kompetencje.

Specjalność skierowana jest do osób, które chcą podjąć pracę min. w ośrodkach:

 • leczenia i terapii uzależnień

 • prewencji i profilaktyki zdrowia

 • ośrodkach rehabilitacji

 • ośrodkach zdrowia

 • domach pomocy społecznej

 • hospicjach

 • ośrodkach interwencyjnych

 • ośrodkach pomocy psychologicznej

 • po kontynuacji studiów II stopnia - w szpitalach i przychodniach w ramach umów z NFZ

Psychologia w biznesie

Wybierając tę specjalność, uzyskasz wiedzę, rozwiniesz  umiejętności i kompetencje społeczne pomocne w pracy w środowisku biznesu. W trakcie zajęć poznasz zasady zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, psychologiczne aspekty działań marketingowych, tworzenia i odbioru reklam, psychologicznych aspektów podejmowania decyzji rynkowych, reguły projektowania szkoleń oraz pracy trenerskiej na sali szkoleniowej, podstawy coachingu i mentoringu.

Praktyczny charakter zajęć  da ci możliwość rozwijania, m.in. umiejętności planowania rozwoju kadr, rozumienia zachowań konsumenckich, budowania scenariuszy szkoleń, mediacji i negocjacji, komunikacji i budowania relacji wewnątrz organizacji oraz z otoczeniem społecznym i biznesowym.

Po ukończeniu specjalności można podjąć pracę m.in:

 • w działach zarządzania zasobami ludzkimi różnych organizacji (firm, instytucji, urzędów)
 • w agencjach zatrudnienia, headhuntingowych
 • w agencjach reklamowych, public relations,
 • w działach marketingu
 • w agencjach badania rynku
 • we własnej firmie, wykorzystując wiedzę i umiejętności psychologiczne rozwijane  w trakcie studiów.
Kadra: 

dr Joanna Paul-Kańska - Dziekan kierunku Psychologia on-line
mgr Milena Małgorzata Bąk - Prodziekan kierunku Psychologia on-line
mgr Konrad Schroeder - Prodziekan kierunku Psychologia on-line

Opłaty: 

Nie pobieramy wpisowego: 0 zł!

Czesne miesięczne obowiązujące od 1 do 4 semestru:470 zł
Czesne miesięczne obowiązujące od 5 semetru:685 zł
Opłata rekrutacyjna: 85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:22 zł

 

FAQ