Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Bezpieczeństwo wewnętrzne (Zjazdy w Sieradzu)

Zapisz się

410,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Mocne strony kierunku: 

Oferowane specjalności prowadzone będą wyłącznie przez ekspertów, takich jak czynni zawodowo prokuratorzy, adwokaci, funkcjonariusze policji, funkcjonariusze urzędów skarbowych.

Jesteśmy przekonani, że oferowany program uzupełniających studiów magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne przyczyni się do zwiększenia wartości i konkurencyjności naszych absolwentów na rynku pracy. Jest on ponadto odpowiedzią na wymagania społeczno-gospodarcze zarówno na poziomie lokalnym (w powiecie sieradzkim oraz województwie łódzkim), jak i ogólnopolskim.

Specjalności

Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa

Absolwent specjalizacji zdobędzie kompleksową wiedzę i umiejętności w zakresie funkcjonowania systemu podatkowego i administracji skarbowej,
kontroli i zwalczania przestępczości ekonomicznej, odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, przebiegu postępowania podatkowego, egzekucji zobowiązań podatkowych oraz podstaw rachunkowości.

Cyberbezpieczeństwo i taktyka czynności dowodowych - NOWOŚĆ

Oferowana specjalność dla tych co chcą poznać kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem w obszarze cyberbezpieczeństa, przestępczością komputerową, z wojną hybrydową, walką informacyjną. Student pozna metody i narzędzia informatyczne niezbędne do zabezpieczenia środowiska pracy w firmie oraz jak analizować ryzyko zagrożeń cyfrowych.

Zdobędzie wiedzę z zakresu bezpieczeństwo aplikacji internetowych, systemów komputerowych oraz aplikacji mobilnych. Pozyska informacje o zagrożeniach w globalnej sieci www, poczta, media społecznościowe.

Wartością dodaną tej specjalności jest pozyskanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa inwestycyjnego obejmującego, różnego rodzaju instrumenty finansowe, forex, kryptowalty, MLM, piramidy finansowe.

Student pozna również zasady informatyki śledczej, w tym zasad poruszania się w tzw. czarnym Internecie.

Dzięki studiom na tej specjalności absolwent uzyska również szeroką wiedzę z zakresu: postępowania dowodowego, czynności dowodowych, taktyki przeprowadzania przesłuchań, metodyki działań śledczych, oględzin miejsc zbrodni czy zabezpieczeń dochodzeniowo-śledczych. Wiedza i umiejętność przeprowadzania dowodów w kombinacji z dogłębną wiedzą praktyczną pozyskaną od specjalistów w tej dziedzinie spowodują, że absolwent naszej filii będzie lepiej wykwalifikowanym adeptem służb mundurowych.

Obie oferowane specjalności prowadzone będą wyłącznie przez ekspertów, takich jak czynni zawodowo prokuratorzy, adwokaci, funkcjonariusze policji, funkcjonariusze urzędów skarbowych.

Bezpieczeństwo portów lotniczych (certyfikacja rozszerzona) - NOWOŚĆ

Prezentowana specjalność jest unikatowa w polskim systemie szkolnictwa wyższego.

Celem teoretycznym specjalności jest pogłębienie wiedzy i umiejętności nabytych podczas realizowania specjalności „Bezpieczeństwo portów lotniczych i łańcucha dostaw” na studiach pierwszego stopnia. Niemniej jednak tą specjalność mogą wybrać również studenci, którzy nie ukończyli części podstawowej, bowiem mogą nadrobić to w ramach realizacji zajęć dodatkowych. Pozwoli to nadrobić najważniejsze zagadnienia z prawa lotniczego, bezpieczeństwa (SAFETY)- zapewnienie i utrzymanie bezpieczeństwa ruchu lotniczego, bezpieczeństwa (SECURITY) – zapewnienie i utrzymanie bezpieczeństwa cywilnego oraz ochrony łańcucha dostaw (security manager) – zapewnienie i utrzymanie bezpiecznego łańcucha dostaw przez osoby odpowiedzialne za ochronę.

Program specjalności nakierowany jest na osiągnięcie przez studenta unikatowej poszerzonej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z obszarów podstawowych, w szczególności takich jak:
• prawa lotniczego zagadnień szczegółowych
• odporność infrastruktury krytycznej lotnisk użytku publicznego,
• zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie (Safety Managament System) - system oparty jest na proaktywnej formule zarządzania bezpieczeństwem, zorientowanej na zapobieganie zdarzeniom lotniczym, poprzez gromadzenie pochodzących z różnych źródeł informacji i danych o potencjalnych zagrożeniach, a następnie ich analizie i podejmowaniu działań zapobiegawczych i/lub korygujących, adekwatnych do otrzymanych wyników analiz,
• zarządzania bezpieczeństwem według ICAO
• krajowy program bezpieczeństwa SSP
• organizacji systemy ratownictwa portu lotniczego

ale również tych dotyczących problemów obecnych z jakimi zmierza się lotnictwo tj. z pandemią COVID-19:
• zarządzanie kryzysowe w porcie lotniczym w okresie pandemii,
• standardy ochrony w lotnictwie cywilnym w trakcie pandemii,
• funkcjonowanie służb ochrony na terenie lotniska w dobie pandemii COVID-19
• standardy ochrony transportu lotniczego cargo w okresie pandemii,
• udział technologii dronów w walce z pandemią.

Absolwenci znajdą zatrudnienie jako specjaliści do spraw bezpieczeństwa w portach lotniczych i instytucjach, przedsiębiorstwach powiązanych z transportem pasażerskim, nie tylko w lotnictwie, ale i również w międzynarodowych przedsiębiorstwach funkcjonujących w obszarze szeroko pojętej logistyki, na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem zaopatrzenia i transportu towarów.

Istotny jest również jeden fakt, iż absolwent przedmiotowej specjalności będzie mógł pracować jako pracownik obsługi centrów i portów lotniczych, a także jako obsługa pasażerów podczas lotów (steward/stewardessa).

Dzięki tak szerokim możliwością jakim daje opisywana specjalność, student będzie mógł z powodzeniem szukać pracy w przedsiębiorstwach zarządzających lotniskami, na publicznych oraz prywatnych lotniskach, w instytucjach państwowych zajmujących się ogólnie rozumianym bezpieczeństwem. Z taką wiedzą, w połączeniu z umiejętnościami komunikacyjnymi, student poradzi sobie również np. na stanowisku rzecznika prasowego lotniska – absolwent tej specjalności ma przed sobą wiele możliwości!

Obronność państwa

Specjalność ta ma za zadanie przygotowanie studenta do realizacji zadań cywilno-wojskowych i sprawnego funkcjonowania z zespołami w organizacjach publicznych związanych z obronnością państwa. Studenci w trakcie kształcenia na specjalności rozwiną umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny zagrożeń w różnej skali, skutecznego przeciwdziałania im oraz eliminacji tych zagrożeń. Po ukończeniu studiów absolwent będzie również przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych w instytucjach w obszarze obronności bezpieczeństwa państwa – posiadając gruntowną wiedzę o systemie obronnym państwa oraz rozwinie umiejętności budowania zespołów pracowniczych, stwarzania atmosfery twórczej i sprawnej realizacji zadań.

Studia na specjalności Obronność państwa to edukacyjna propozycja dla m.in. absolwentów szkół mundurowych, osób zainteresowanych karierą w siłach zbrojnych, jak i łączących swą przyszłość z przemysłem obronnym.

Kadra: 

adw. dr Piotr Bogacki - Dziekan kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne on-line

Opłaty: 

Nie pobieramy wpisowego: 0 zł

Czesne miesięczne:410 zł
Czesne miesięczne od II roku (3 sem.) studiów:605 zł
Opłata rekrutacyjna:85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:22 zł

 

FAQ