Ta strona wykorzystuje informacje zapisane za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych, w celu dostosowania strony do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Bezpieczeństwo wewnętrzne (Zjazdy w Sieradzu)

Zapisz się

330,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Specjalności

Obronność państwa

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne o specjalności Obronność państwa wykazuje się pełnym przygotowaniem do pracy w strukturach sił zbrojnych RP, służbach ochrony oraz cywilnych służbach mundurowych.
Wszystkie zajęcia specjalnościowe prowadzone są przez czynnych, doświadczonych żołnierzy, uczestników misji zagranicznych, a także pracowników uczelni wojskowych oraz cywilnych ekspertów nauk o bezpieczeństwie.
Absolwent specjalności posiada specjalistyczną wiedzę z zarządzania grupami dyspozycyjnymi oraz zastosowaniami wojskowych strategii zarządzania w biznesie i administracji. Jest przygotowany do prowadzenia współpracy pomiędzy służbami wojskowymi i cywilnymi.

Student potrafi stworzyć skuteczne strategie bezpieczeństwa i obronności państwa, a także projektować od podstaw systemy obronności cywilnej i terytorialnej. Dzięki zdobytej wiedzy, bez trudu rozpoznaje najważniejsze zagrożenia asymetryczne i nowe zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Wykazuje pełną znajomość strategii bezpieczeństwa, strategii militarnej RP oraz strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej.
Potrafi analizować wyzwania (szanse i zagrożenia) przyszłego świata, w tym Polski. Zdobyta w toku studiów wiedza umożliwia absolwentowi rozwiązywać również proste problemy społeczne i  zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować małymi zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać, przekazywać, a także chronić informacje kluczowe dla strategii obronności państwa.

Bezpieczeństwo instytucji z ochroną osób i mienia

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne o specjalności Bezpieczeństwo instytucji z ochroną osób i mienia wykazuje się praktycznymi zdolnościami planowania i realizacji skutecznych działań w zakresie prewencji oraz profilaktyki społecznej na rzecz bezpieczeństwa różnych środowisk i instytucji. Dysponuje wiedzą z zakresu prewencji, profilaktyki społecznej i umiejętnościami:

  • diagnozowania patologii społecznych,
  • antycypowania wynikających z nich zagrożeń oraz potrzeb społecznych,
  • planowania i prowadzenia skutecznych działań prewencyjnych i profilaktycznych

Wykorzystuje do tego szerokie, ukształtowane podczas studiów kompetencje interpersonalne oraz wysokie poczucie prawnej, etycznej i społecznej odpowiedzialności związanej z prowadzeniem takiej działalności.

Zarządzanie kryzysowe

Absolwent specjalności Zarządzanie kryzysowe zostanie przygotowany do pracy w strukturach administracji publicznej, gospodarczej oraz w służbach mundurowych.

Dzięki specjalistycznej wiedzy otrzymanej przez absolwenta w toku studiów wykazuje się on pełną znajomością koncepcji bezpieczeństwa wewnętrznego w odniesieniu do współczesnych zagrożeń oraz o prawnych podstawach i organizacji systemu zarządzania kryzysowego. Potrafi samodzielnie organizować zabezpieczenie logistyczne ludności poszkodowanej w wyniku róznego typu katastrof oraz organizować i przeprowadzać ewakuację. Zna w bardzo dobrym stopniu standardy postępowania negocjacyjnego i mediacyjnego; potrafi zastosować je w sytuacji konfliktowej. Wykazuje się umiejętnościami samodzielnego formułowania komunikatów prasowych, udzielania wypowiedzi i wywiadów dla dziennikarzy. Zna rolę i możliwości wykorzystania oddziałów  oraz pododdziałów Sił Zbrojnych RP. Wykorzystuje nowoczesne technologie informacyjne i jest świadomy wpływu nowoczesnych technologii informacyjnych na bezpieczeństwo państwa. Zna strategię bezpieczeństwa i strategię militarną RP oraz strategię bezpieczeństwa UE. Umie analizować wyzwania (szanse i zagrożenia) przyszłego świata, w tym Polski. Potrafi też rozwiązywać proste problemy społeczne i zawodowe, aktywnie uczestniczyć w pracy zespołowej, zarządzać małymi zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać, przekazywać, a także chronić informacje.

Kadra: 

Adw. dr Piotr Bogacki - dziekan kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne on-line

Opłaty: 
Czesne miesięczne / obowiązujące od 1 do 4 semestru:330 zł
Czesne miesięczne / obowiązujące od 5 semestru:495 zł
Opłata za postępowanie kwalifikacyjne:85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:22 zł

 

FAQ