Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Filologia polska

Zapisz się

430,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

Dlaczego FILOLOGIA POLSKA na PUW-ie to najlepszy wybór?

- wyposażymy Cię w rzetelną wiedzę o literaturze i języku,
- nauczysz się prowadzić wzorcową komunikację: pod względem sprawności i wrażliwości językowej oraz odpowiedzialności za słowo,
- pokażemy Ci, jak wykorzystywać nowoczesne narzędzia i odpowiednie kanały komunikacji,
- nauczysz się rozumieć i analizować zjawiska zachodzące w kulturze i otoczeniu społecznym,
- dowiesz się, jak identyfikować fake newsy i przeciwdziałać dezinformacji,
- po studiach II stopnia możesz pisać u nas doktorat z językoznawstwa.

Dowiesz się także, jak wypromować i wprowadzić na rynek nowy produkt za pośrednictwem mediów elektronicznych. Poznasz nowoczesne formy produkcji, publikacji oraz promocji e-booków i audiobooków, współpracując z profesjonalnymi wydawnictwami. Będziesz umiał aktywizować społeczność internetową, tak aby osiągnąć określony cel biznesowy, promocyjny, kulturowy. Pokażemy Ci, jak założyć własny serwis www, wypełnić go atrakcyjnym treściowo i wizualnie contentem, a potem wypromować za pomocą narzędzi marketingu internetowego. Kończąc studia, będziesz miał nie tylko umiejętności, ale także konkretne realizacje w swoim portfolio.

Specjalności

Architektura informacji i digital marketing

Specjalność Architektura informacji i digital marketing wyposaża absolwenta w wiedzę na temat funkcjonowania stron www i systemów zarządzania treścią, kompetencje z zakresu analityki internetowej, wyszukiwania wartościowych informacji, metodologii badań internetowych i wizualizacji informacji, które pozwalają na efektywne zarządzanie informacją. Ponadto absolwent zdobywa kompetencje umożliwiające mu tworzenie skutecznych komunikatów z przeznaczeniem do publikacji w sieci, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych i komunikacji marketingowej.
Dzięki nabytym w ramach specjalności kompetencjom absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu menedżera i redaktora serwisu internetowego lub kanału w mediach społecznościowych (w zakresie tworzenia treści, ich publikacji oraz ich promocji przy użyciu narzędzi służących do reklamy w sieci oraz pomiaru skuteczności tych działań), specjalisty ds. reklamy w sieci (wyszukiwarki oraz media społecznościowe) i komunikacji marketingowej.

Tego się nauczysz na studiach magisterskich:

 • prawo i etyka w nowych mediach i e-marketingu;
 • architektura informacji, metodologia badań internetowych oraz inforbrokering;
 • zasady copywritingu, w tym pisanie tekstów do publikacji w sieci;
 • grafika komputerowa i wizualizacja informacji;
 • podstawy tworzenia stron internetowych i obsługi systemów zarządzania treścią;
 • pozycjonowanie, SEO oraz narzędzia analityczne;
 • kampanie AdWords;
 • zasady tworzenia treści do mediów społecznościowych oraz funkcjonowanie content marketingu;
 • prowadzenie kampanii płatnych w social media oraz prowadzenie kampanii mailingowych.

Przedmioty na specjalności architektura informacji i digital marketing:

 • Tworzenie stron www i systemy zarządzania treścią
 • Metodologia badań internetowych
 • Analityka internetowa
 • Infobrokering
 • Infobrokering
 • E-marketing
 • Social media w marketingu
 • Skuteczna komunikacja w sieci
 • Prawo w e-marketingu
 • Grafika komputerowa i wizualizacja informacji

Komunikacja i social media

Student specjalności Komunikacja i media społecznościowe zdobywa zaawansowane kompetencje w zakresie komunikacji, stosowania środków perswazji oraz tworzenia treści do publikacji w mediach społecznościowych. Posiada umiejętności pozwalające mu na otworzenie własnego kanału na portalu społecznościowym i zaprojektowanie kampanii wizerunkowej. Specjalność kończy się przedmiotem Nowe trendy w komunikacji: student poznaje najnowsze zjawiska w tej dziedzinie, które w dużej mierze warunkowane są rozwojem technologii, w związku z czym każdorazowo przed rozpoczęciem kursu treści przedmiotu będą obligatoryjnie uzupełniane.

Nabyte umiejętności pozwalają absolwentowi wykonywać zawód specjalisty ds. komunikacji i PR, rzecznika prasowego, moderatora mediów firmowych i stron w mediach społecznościowych oraz copywritera. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia odpowiedzialnej działalności w zakresie PR oraz rzetelnej i traktowanej nieinstrumentalnie współpracy z otoczeniem społecznym w ramach reprezentowanego przez niego podmiotu.

Kadra: 

dr Natalia Piórczyńska - dziekan kierunku Filologia polska

Kadra naukowo-dydaktyczna to wybitni specjaliści (językoznawcy, literaturoznawcy, kulturoznawcy, graficy, medioznawczy) i praktycy związani z branżą informatyczną. Weźmiesz udział w warsztatach, ćwiczeniach i konwersatoriach prowadzonych przez ludzi z pasją i doświadczeniem. Pod okiem specjalistów zrealizujesz projekty, które mogą w przyszłości stać się Twoją przepustką do kariery w firmach, na rzecz których będziesz pracował. Twoje praktyki zawodowe to forma unikatowej na rynku działalności, która cieszy się ogromnym uznaniem i zainteresowaniem zarówno instytucji sektora publicznego, jak i prywatnego.

Będziesz mógł odbywać praktyki w renomowanych firmach informatycznych oraz agencjach reklamowych Łodzi i regionu oraz realizować  konkretne projekty dla bibliotek, wydawnictw, muzeów, instytucji kultury, edukacji i biznesu. Możesz także uczyć się zawodu w Polskim Uniwersytecie Wirtualnym, Dziale Marketingu, Dziale IT oraz innych ośrodkach organizacyjnych Uczelni.

Przedmioty: 

Wykaz przedmiotów na kierunku Filologia polska:

Dyskurs międzykulturowy
Europejska literatura powszechna XX w.
Główne nurty w literaturze polskiej do XVIII w.
Główne nurty w literaturze polskiej XIX w.
Gramatyka komunikacyjna
Komunikacja interpersonalna i negocjacje
Komunikacja marketingowa
Komunikacja międzykulturowa
Komunikacja społeczna
Komunikacja w zarządzaniu
Komunikacja wewnętrzna
Komunikacja zewnętrzna
Konteksty literatury XX w.
Metodologia badań językowych
Metodologia badań literackich
Neurolingwistyka
Pogranicza lingwistyki
Polska literatura najnowsza
Pozaeuropejska literatura powszechna XX w.
Prezentacje
Protokół dyplomatyczny
Psycholingwistyka
Psychologia marketingu i reklamy
Psychologia społeczna
Public relations
Semantyka językowa
Seminarium magisterskie
Seminarium magisterskie
Teoria kultury
Teorie językoznawcze
Wiedza o historii języka polskiego
Wystąpienia publiczne

Przemioty na ARCHITEKTURZE INFORMACJI :

W ramach specjalności zrealizujesz wybrane moduły i przedmioty:

MODUŁ Społeczeństwo informacyjne i transmisja wiedzy

ZDW Teoria architektury informacji/Metodologia badań internetowych
Prawo i etyka mediów informacyjnych
Humanistyczne aspekty cyberkultury
 
MODUŁ Hipermedia - tekstowe i graficzne kreowanie informacji
ZDW Poetyka tekstów interaktywnych/ Analiza i tworzenie tekstów dla nowych mediów
ZDW Struktura tekstu w Sieci/ Liternet: język nowych mediów w literaturze
ZDW Grafika informacyjna/Wizualizacja informacji
 

MODUŁ Technologie przetwarzania informacji

Tworzenie stron WWW
Infometria, wobometria, bibliometria
Użyteczność i ewaluacja systemów informacyjnych
Technologie przetwarzania dokumentów cyfrowych

 

MODUŁ Marketing i zarządzanie informacją

ZDW Social media i marketing społecznościowy/ Współczesny rynek mediów
Organizacja i zarządzanie informacją
Perspektywy zawodowe: 

Po studiach na kierunku FILOLOGIA POLSKA znajdziesz PRACĘ m.in. w charakterze:

- menedżera zawartości serwisów internetowych,
- projektanta stron www,
- specjalisty ds. komunikacji,
- PR-owca,
- blogera oraz influencera,
- specjalisty ds. marketingu  internetowego, promocji i reklamy,
- social media managera,
- specjalisty ds. content marketingu,
- rzecznika prasowego,
- wydawcy i animatora nowego rynku książki,
- redaktora w wydawnictwach i mediach elektronicznych,
- projektanta grafiki,
- archiwisty wiedzy rejestrowanej cyfrowo,
- specjalisty w zakresie digitalizacji zbiorów (cyfrowa archiwizacja dóbr kultury, bibliotek i wydawnictw),
- specjalisty ds. sprzedaży on-line.

Opłaty: 

Nie pobieramy wpisowego: 0 zł!

Czesne miesięczne:430 zł
Czesne miesięczne od II roku studiów:630 zł
Opłata rekrutacyjna:85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:22 zł

 

FAQ