Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Filologia polska

Zapisz się

340,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

Dlaczego FILOLOGIA POLSKA na PUW-ie to najlepszy wybór?

Nauczysz się:
 - tworzyć skuteczne teksty, grafiki, filmy i animacje dla mediów elektronicznych i tradycyjnych;
 - wykorzystywać narzędzia z zakresu informatyki i grafiki potrzebne do projektowania i tworzenia nowych mediów oraz wykorzystywania ich w celach marketingowych;
 - realizować kampanie informacyjne, pr-owe i sprzedażowe;
 - kreować opinię publiczną;
 -tworzyć strony internetowe, realizować projekty SEO i SEM;
 - wykorzystywać analitykę internetową w badaniu potrzeb konsumentów i użytkowników sieci;

Dowiesz się także, jak wypromować i wprowadzić na rynek nowy produkt za pośrednictwem mediów elektronicznych.
Poznasz nowoczesne formy produkcji, publikacji oraz promocji e-booków i audiobooków, współpracując z profesjonalnymi wydawnictwami.
Będziesz umiał aktywizować społeczność internetową, tak aby osiągnąć określony cel biznesowy, promocyjny, kulturowy.
Pokażemy Ci, jak założyć własny serwis www, wypełnić go atrakcyjnym treściowo i wizualnie contentem, a potem wypromować za pomocą narzędzi marketingu internetowego.
Kończąc studia, będziesz miał nie tylko umiejętności, ale także konkretne realizacje w swoim portfolio.

Po studiach na kierunku FILOLOGIA POLSKA znajdziesz PRACĘ m.in. w charakterze:

 - menedżera zawartości serwisów internetowych,
 - projektanta stron www,
 - specjalisty ds. komunikacji,
 - PR-owca,
 - blogera oraz influencera,
 - specjalisty ds. marketingu  internetowego, promocji i reklamy,
 - social media managera,
 - specjalisty ds. content marketingu,
 - rzecznika prasowego,
 - wydawcy i animatora nowego rynku książki,
 - redaktora w wydawnictwach i mediach elektronicznych,
 - projektanta grafiki,
 - archiwisty wiedzy rejestrowanej cyfrowo,
 - specjalisty w zakresie digitalizacji zbiorów (cyfrowa archiwizacja dóbr kultury, bibliotek i wydawnictw),
 - specjalisty ds. sprzedaży on-line.

Specjalności

Media firmowe i komunikacja kreatywna 

Program specjalności, realizowanej w ramach kierunku filologia polska, przygotowuje specjalistów, którzy zrealizują atrakcyjną i skuteczną kampanię reklamową w mediach elektronicznych dla organizacji/firmy, stworzą popularny blog czy fanpage, przygotują publikację wzbogaconą o materiały wizualne, jednocześnie będą dysponować odpowiednimi umiejętnościami i narzędziami do komunikowania się w sytuacjach biznesowych.
 
Przygotowujemy do pracy:
• w agencjach marketingowych,
• w agencjach Public Relations,
• w instytucjach związanych z kulturą,
• w mediach elektronicznych,
• w wydawnictwach multimedialnych.
 
Nasi Absolwenci sprawdzą się jako pracownicy agencji reklamowych i PR, copywriterzy, mediaplanerzy, niezależni blogerzy, redaktorzy w mediach i wydawnictwach.
 
Podczas studiów, w ramach warsztatów i realizowanych z podmiotami zewnętrznymi projektów:
• poprowadzisz blog, fanpage,
• zaprojektujesz publikację,
• stworzysz teksty użytkowe na potrzeby konkretnych projektów.
 
Kadra prowadząca zajęcia to fachowcy, związani z różnymi dyscyplinami: graficy, filolodzy, dziennikarze, pracownicy działów reklamy i marketingu oraz agencji Public Relations.
 
Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności:
 • Media firmowe
 • Public Relations
 • Specyfika i organizacja dzialałności firm promocyjno-wizerunkowych

Architektura informacji i e-marketing

Czy architektura informacji to przystępna wersja informatyki dla filologów? Na naszej uczelni to specjalność, która wyposaży polonistę w narzędzia z zakresu informatyki i grafiki potrzebne do projektowania i tworzenia nowych mediów oraz wykorzystywania ich w celach marketingowych. Za dwa lata będziesz mieć wiedzę, która pozwoli Ci założyć własny serwis www, wypełnić go atrakcyjnym treściowo i wizualnie contentem, a potem wypromować za pomocą narzędzi marketingu internetowego. Do pracy!

JAKĄ PRACĘ NAJŁATWIEJ ZNAJDZIESZ PO SPECJALNOŚCI ARCHITEKTURA INFORMACJI i E-MARKETING?

 • specjalisty e-marketingu opracowującego testy użyteczności produktu;
 • specjalisty branży SEO;
 • projektanta serwisów internetowych e-commerce;
 • projektant stron internetowych na potrzeby biznesu i handlu;
 • webmastera;
 • pracownika instytucji naukowych prowadzących repozytoria typu Open Access;
 • specjalisty w zakresie digitalnej komunikacji marketingowej;
 • menedżera zawartości serwisu internetowego;
 • infobrokera;
 • archiwisty wiedzy rejestrowanej cyfrowo;
 • projektanta grafiki i komunikacji audialnej;
 • specjalisty w zakresie digitalizacji zbiorów, cyfryzacji bibliotek i wydawnictw;
 • architekta informacji;
 • projektanta  stron internetowych;
 • specjalisty ds. marketingu internetowego;
 • specjalisty w zakresie badania użyteczności informacji i zarządzania informacją;
 • managera zawartości serwisów internetowych oraz zasobów informacji w instytucjach samorządowych i administracji publicznej;
 • social media managera;
 • specjalisty ds. content marketingu;
 • projektanta kampanii w social media i Adwords;
 • specjalisty ds. email marketingu;
 • redaktora portalu internetowego;
 • copywritera.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

 • pisać i redagować ciekawe i dostosowane do potrzeb różnych grup odbiorców teksty;
 • administrować serwisem internetowym;
 • stworzyć atrakcyjny content i wypromować go w sieci;
 • zmierzyć i ocenić wyniki kampanii promocyjnych w Internecie, aby podnieść ich skuteczność;
 • prowadzić skuteczne kampanie internetowe zorientowane na podniesienie wyników sprzedaży produktu;
 • sprawnie posługiwać się cyfrowymi środkami komunikacji oraz oprogramowaniem;
 • projektować funkcjonalne, estetyczne i atrakcyjne graficznie komunikaty słowne i wizualne dla mediów tradycyjnych i cyfrowych;
 • opracowywać systemy wyszukiwawcze;
 • projektować i tworzyć mapy stron WWW;
 • prowadzić analizy i badania w zakresie systemów i środowisk informacyjnych;
 • skutecznie rozpoznawać użytkowników serwisu, ich profile i potrzeby;
 • organizować funkcjonalny przepływ użytkowników w serwisie;
 • testować funkcjonalność systemów informacyjnych z udziałem ich użytkowników;
 • projektować przestrzenie informacyjne.

Moduły realizowane w ramach specjalności: 

MODUŁ 1: Społeczeństwo informacyjne i transmisja wiedzy
ZDW Teoria architektury informacji/Metodologia badań internetowych
Prawo i etyka mediów informacyjnych

MODUŁ 2: Hipermedia - tekstowe i graficzne kreowanie informacji
ZDW Struktura tekstu w sieci/ Copywriting i webwriting
ZDW Grafika komputerowa i wizualizacja informacji

MODUŁ 3: Technologie przetwarzania informacji
Tworzenie stron WWW i systemy do edycji treści
Informetria, webometria, bibliometria
Pozycjonowanie i SEO
Technologie przetwarzania dokumentów cyfrowych

MODUŁ 4: Marketing i zarządzanie informacją
ZDW Social media i content marketing
ZDW Digital marketing. Promocja online: Adwords, social media, mailingi
Infobrokering/ Organizacja i kreatywne zarządzanie informacją.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 • Podstawy tworzenia stron internetowych i CMS
 • Google Adwords i Google Analytics
 • Social media I content marketing
 • Facebook Ads, podstawy promocji na Instagramie i mailingi
Kadra: 

Kadra naukowo-dydaktyczna to wybitni specjaliści (językoznawcy, literaturoznawcy, kulturoznawcy, graficy, medioznawczy) i praktycy związani z branżą informatyczną. Weźmiesz udział w warsztatach, ćwiczeniach i konwersatoriach prowadzonych przez ludzi z pasją i doświadczeniem. Pod okiem specjalistów zrealizujesz projekty, które mogą w przyszłości stać się Twoją przepustką do kariery w firmach, na rzecz których będziesz pracował. Twoje praktyki zawodowe to forma unikatowej na rynku działalności, która cieszy się ogromnym uznaniem i zainteresowaniem zarówno instytucji sektora publicznego, jak i prywatnego.

 Będziesz mógł odbywać praktyki w renomowanych firmach informatycznych oraz agencjach reklamowych Łodzi i regionu oraz realizować  konkretne projekty dla bibliotek, wydawnictw, muzeów, instytucji kultury, edukacji i biznesu. Możesz także uczyć się zawodu w Polskim Uniwersytecie Wirtualnym, Dziale Marketingu, Dziale IT oraz innych ośrodkach organizacyjnych Uczelni.

Przedmioty: 

Wykaz przedmiotów na kierunku Filologia polska:

Dyskurs międzykulturowy
Europejska literatura powszechna XX w.
Główne nurty w literaturze polskiej do XVIII w.
Główne nurty w literaturze polskiej XIX w.
Gramatyka komunikacyjna
Komunikacja interpersonalna i negocjacje
Komunikacja marketingowa
Komunikacja międzykulturowa
Komunikacja społeczna
Komunikacja w zarządzaniu
Komunikacja wewnętrzna
Komunikacja zewnętrzna
Konteksty literatury XX w.
Metodologia badań językowych
Metodologia badań literackich
Neurolingwistyka
Pogranicza lingwistyki
Polska literatura najnowsza
Pozaeuropejska literatura powszechna XX w.
Prezentacje
Protokół dyplomatyczny
Psycholingwistyka
Psychologia marketingu i reklamy
Psychologia społeczna
Public relations
Semantyka językowa
Seminarium magisterskie
Seminarium magisterskie
Teoria kultury
Teorie językoznawcze
Wiedza o historii języka polskiego
Wystąpienia publiczne

Przemioty na ARCHITEKTURZE INFORMACJI :

W ramach specjalności zrealizujesz wybrane moduły i przedmioty:

MODUŁ Społeczeństwo informacyjne i transmisja wiedzy

ZDW Teoria architektury informacji/Metodologia badań internetowych
Prawo i etyka mediów informacyjnych
Humanistyczne aspekty cyberkultury
 
MODUŁ Hipermedia - tekstowe i graficzne kreowanie informacji
ZDW Poetyka tekstów interaktywnych/ Analiza i tworzenie tekstów dla nowych mediów
ZDW Struktura tekstu w Sieci/ Liternet: język nowych mediów w literaturze
ZDW Grafika informacyjna/Wizualizacja informacji
 

MODUŁ Technologie przetwarzania informacji

Tworzenie stron WWW
Infometria, wobometria, bibliometria
Użyteczność i ewaluacja systemów informacyjnych
Technologie przetwarzania dokumentów cyfrowych

 

MODUŁ Marketing i zarządzanie informacją

ZDW Social media i marketing społecznościowy/ Współczesny rynek mediów
Organizacja i zarządzanie informacją
Opłaty: 

Nie pobieramy wpisowego: 0 zł!

Czesne miesięczne 340 zł
Czesne miesięczne (dla studentów II roku studiów)510 zł
Opłata rekrutacyjna:85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:17 zł

 

FAQ