Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Filologia polska

Zapisz się

320,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Opis studiów: 

CO ZYSKASZ DLA SIEBIE I SWOJEJ PRZYSZŁOŚCI?

Studia II stopnia na kierunku Filologia polska kładą akcent na tworzenie autorskich projektów jako formy praktyki zawodowej, podstawy dyplomu i kreatywnej autopromocji absolwenta, podejmującego w toku realizacji projektu współpracę z firmami, instytucjami i przedsiębiorstwami. Konkretne projekty stanowią kapitał autorsko zaprojektowanej wizji i strategii działania na rynku pracy. Pokazują nowe perspektywy tworzenia zawodów przyszłości.

Student poznaje swojego potencjalnego pracodawcę, rozpoznaje rynek usług, określa potrzeby konkretnych działań projektowych. Realizacja projektu pozwala zastosować w praktyce autorski projekt organizacji i zarządzania informacją, który absolwent przedstawi pracodawcy jako swoje portfolio.  

 

Przygotowujemy do pracy w charakterze:

 - projektanta serwisów internetowych,

 - redaktora strony WWW,

 - projektanta grafiki i komunikacji audialnej,

       - menedżera zawartości serwisu internetowego,

       - infobrokera,

       - pozycjonera SEO,

       - Webmastera,

 - bibliotekarza/księgarza internetowego,

 - archiwisty wiedzy rejestrowanej cyfrowo (cyfrowa archiwizacja dóbr kultury i jej upowszechnianie),

- pracownika instytucji naukowych prowadzących repozytoria typu Open Access,

- specjalisty marketingu internetowego opracowującego testy użyteczności produktu,

 - specjalisty w zakresie digitalizacji zbiorów, cyfryzacji bibliotek i wydawnictw.

Specjalności

Komunikacja kreatywna i public relations

Program specjalności, realizowanej w ramach kierunku filologia polska, przygotowuje specjalistów, którzy zrealizują atrakcyjną i skuteczną kampanię reklamową w mediach elektronicznych dla organizacji/firmy, stworzą popularny blog czy fanpage, przygotują publikację wzbogaconą o materiały wizualne, jednocześnie będą dysponować odpowiednimi umiejętnościami i narzędziami do komunikowania się w sytuacjach biznesowych.
 
Przygotowujemy do pracy:
• w agencjach marketingowych,
• w agencjach Public Relations,
• w instytucjach związanych z kulturą,
• w mediach elektronicznych,
• w wydawnictwach multimedialnych.
 
Nasi Absolwenci sprawdzą się jako pracownicy agencji reklamowych i PR, copywriterzy, mediaplanerzy, niezależni blogerzy, redaktorzy w mediach i wydawnictwach.
 
Podczas studiów, w ramach warsztatów i realizowanych z podmiotami zewnętrznymi projektów:
• poprowadzisz blog, fanpage,
• zaprojektujesz publikację,
• stworzysz teksty użytkowe na potrzeby konkretnych projektów.
 
Kadra prowadząca zajęcia to fachowcy, związani z różnymi dyscyplinami: graficy, filolodzy, dziennikarze, pracownicy działów reklamy i marketingu oraz agencji Public Relations.

Architektura informacji i e-marketing

Specjalność adresowana do osób gotowych twórczo łączyć wiedzę i umiejętności humanistyczne z kompetencjami informatycznymi. Czekamy na tych, którzy chcą realizować projekty indywidualne i zespołowe, w których świadoma aktywność on-line staje się częścią planów biznesowych, a także sposobem na zdobycie zawodu przyszłości.

Jeśli jesteś absolwentem studiów licencjackich o profilu humanistycznym, społecznym lub każdym innym dołącz do nas. Zostań nowoczesnym filologiem z dyplomem architekta – konstruktorem porządku i komunikacji w Sieci, przygotowanym do kreatywnego posługiwania się wiedzą z różnych obszarów i dyscyplin: kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, językoznawstwa, bibliotekoznawstwa, edytorstwa, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, informatyki i inżynierii użyteczności. 

Architektura informacji to:

    proces organizowania nazewnictwa, projektowania nawigacji i systemów wyszukiwawczych pomocnych w znajdowaniu i zarządzaniu informacją,
    sztuka oraz nauka kształtowania środowisk informacyjnych i doświadczeń w celu wsparcia ich funkcjonalności,
    kombinacja systemów: organizacji, nazewnictwa, wyszukiwania i nawigowania w przestrzeniach informacji.


CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

W ramach specjalności realizowane są warsztaty i projekty, pozwalające:

- projektować i tworzyć konstrukcje w krajobrazie wirtualnym,

- kreować mechanizmy komunikowania się w serwisach i portalach internetowych,

- budować wspólnoty społeczności komunikacyjno-informatycznej,

- uruchamiać nowe przestrzenie organizacji i zarządzania informacją,

- przetwarzać źródła i przekazy drukowane dla potrzeb elektronicznego rynku wydawnictw i publikacji,

- poznać sposoby nadawania nazw rozpoznawczych (etykietowania elementów informacyjnych) i schematów poszukiwania w systemie informacyjnym

- zaprojektować przestrzeń informacyjną służącą ułatwianiu kompletowania informacji i udostępnianiu jej użytkownikom

- zdobyć praktyczne umiejętności z zakresu edytorstwa elektronicznego i kultury wydawniczej w Sieci.

 

Podczas studiów:

- dowiesz się w jaki sposób kategoryzować informacje, nadawać nazwy kategoriom oraz linkom;

- nauczysz się redagować, typologizować i wizualizować informacje;

- skonstruujesz  systemy nawigacji łączące wydzielone kategorie informacji;

-  poznasz i zastosujesz w praktyce zasady tworzenia systemów wyszukiwawczych (mapy stron, indeksy);

- poznasz nowe metody badania użytkowników stron WWW i ich zachowań informacyjnych;

- zaprojektujesz autorską koncepcję serwisu internetowego (mapy, szkice, schematy);

- nauczysz się  lub udoskonalisz umiejętność projektowania stron WWW;

- zdobędziesz kompetencje badania funkcjonalności serwisów internetowych;

- nauczysz się zarządzać zespołem i projektem.

Kadra: 

Kadra naukowo-dydaktyczna to wybitni specjaliści (językoznawcy, literaturoznawcy, kulturoznawcy, graficy, medioznawczy) i praktycy związani z branżą informatyczną. Weźmiesz udział w warsztatach, ćwiczeniach i konwersatoriach prowadzonych przez ludzi z pasją i doświadczeniem. Pod okiem specjalistów zrealizujesz projekty, które mogą w przyszłości stać się Twoją przepustką do kariery w firmach, na rzecz których będziesz pracował. Twoje praktyki zawodowe to forma unikatowej na rynku działalności, która cieszy się ogromnym uznaniem i zainteresowaniem zarówno instytucji sektora publicznego, jak i prywatnego.

 Będziesz mógł odbywać praktyki w renomowanych firmach informatycznych oraz agencjach reklamowych Łodzi i regionu oraz realizować  konkretne projekty dla bibliotek, wydawnictw, muzeów, instytucji kultury, edukacji i biznesu. Możesz także uczyć się zawodu w Polskim Uniwersytecie Wirtualnym, Dziale Marketingu, Dziale IT oraz innych ośrodkach organizacyjnych Uczelni.

Przedmioty: 

Wykaz przedmiotów na kierunku Filologia polska:

Dyskurs międzykulturowy
Europejska literatura powszechna XX w.
Główne nurty w literaturze polskiej do XVIII w.
Główne nurty w literaturze polskiej XIX w.
Gramatyka komunikacyjna
Komunikacja interpersonalna i negocjacje
Komunikacja marketingowa
Komunikacja międzykulturowa
Komunikacja społeczna
Komunikacja w zarządzaniu
Komunikacja wewnętrzna
Komunikacja zewnętrzna
Konteksty literatury XX w.
Metodologia badań językowych
Metodologia badań literackich
Neurolingwistyka
Pogranicza lingwistyki
Polska literatura najnowsza
Pozaeuropejska literatura powszechna XX w.
Prezentacje
Protokół dyplomatyczny
Psycholingwistyka
Psychologia marketingu i reklamy
Psychologia społeczna
Public relations
Semantyka językowa
Seminarium magisterskie
Seminarium magisterskie
Teoria kultury
Teorie językoznawcze
Wiedza o historii języka polskiego
Wystąpienia publiczne

Przemioty na ARCHITEKTURZE INFORMACJI :

W ramach specjalności zrealizujesz wybrane moduły i przedmioty:

MODUŁ Społeczeństwo informacyjne i transmisja wiedzy

ZDW Teoria architektury informacji/Metodologia badań internetowych
Prawo i etyka mediów informacyjnych
Humanistyczne aspekty cyberkultury
 
MODUŁ Hipermedia - tekstowe i graficzne kreowanie informacji
ZDW Poetyka tekstów interaktywnych/ Analiza i tworzenie tekstów dla nowych mediów
ZDW Struktura tekstu w Sieci/ Liternet: język nowych mediów w literaturze
ZDW Grafika informacyjna/Wizualizacja informacji
 

MODUŁ Technologie przetwarzania informacji

Tworzenie stron WWW
Infometria, wobometria, bibliometria
Użyteczność i ewaluacja systemów informacyjnych
Technologie przetwarzania dokumentów cyfrowych

 

MODUŁ Marketing i zarządzanie informacją

ZDW Social media i marketing społecznościowy/ Współczesny rynek mediów
Organizacja i zarządzanie informacją
Opłaty: 

Nie pobieramy wpisowego: 0 zł!

Czesne miesięczne / płatne przez 12 miesięcy w roku:320 zł
Opłata rekrutacyjna:85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:17 zł

 

Studia I i II stopnia
rekrutacja@puw.pl
+48 42 63 15 800
Studia podyplomowe
podyplomowe@puw.pl
+48 42 29 95 637
Rekrutacja na kursy
kursy@puw.pl
+48 42 63 15 804
FAQ