Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Zapisz się

410,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Specjalności

Media firmowe i komunikacja wizerunkowa

Solidna wiedza, nabyte kompetencje i umiejętności dziennikarskie są podstawą dla specjalistów: public relations, mediów firmowych, specjalistów od wizerunku. Nasza unikalna na rynku specjalizacja pozwala studentom poznać w praktyce, jak funkcjonują narzędzia, dzięki którym firmy rozmawiają obecnie z pracownikami i klientami. W trakcie studiów studenci pracują ze specjalistami, którzy metodami projektowymi i warsztatowymi przekazują wiedzę i uczą zasad budowania wizerunku marki, firmy, osoby, wykorzystywania content marketingu, kompleksowego tworzenia mediów, komunikowania się z dziennikarzami (media relations), projektowania skutecznych działań komunikacyjnych.

Po uzyskaniu dyplomu możesz pracować w:

 • pracownik działu marketingu, reklamy,
 • rzecznik prasowy,
 • specjalista w agencji public relations,
 • specjalista w agencji custom publishing/content marketingu,
 • specjalista ds. komunikacji w dużej organizacji,
 • specjalista ds. komunikacji w stowarzyszeniach, organizacjach pożytku publicznego,
 • specjalista ds. komunikacji wewnętrznej,
 • redaktor/wydawca w magazynie dla pracowników,
 • redaktor/wydawca w magazynie dla klientów oraz we własnej firmie, działającej w obszarze mediów/PR/custom publishing.

UWAGA! Zgodnie z decyzją prorektora ds. kształcenia z dnia 1 lutego 2006 r. specjalność zostaje uruchomiona przy minimum 15 osobach chętnych.

Dziennikarz - twórca mediów interaktywnych

Współczesne dziennikarstwo to zupełnie inne wyzwania. Absolwenci specjalności: dziennikarz - twórca mediów interaktywnych będą nie tylko sprawnymi dziennikarzami, ale również twórcami mediów. Ta specjalizacja to narzędzia niezbędne we współczesnym dziennikarstwie, w którym wymaga jest jak największa samodzielność. Wybierając tę specjalności, studenci, a w przyszłości dziennikarze będą wykonywać zlecone zadania, będą świetnie przygotowani technicznie do tworzenia portali oraz własnych mediów. Wyposażeni w odpowiednie umiejętności i narzędzia będą potrafili  samodzielnie przygotować i realizować materiały dziennikarskie. Nowa specjalność, to także świetna oferta dla samorządów do wykształcenia wszechstronnych dziennikarzy i twórców mediów lokalnych.

Dziennikarz prasy, radia i telewizji

Na tej specjalności będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, a także w zajęciach z historii mediów, prawa autorskiego, dykcji, wizażu i autoprezentacji. Poszerzysz swoją wiedzę o wybrane zagadnienia kultury i literatury współczesnej. Zaznajomimy Cię z zasadami dziennikarstwa radiowego i prasowego, a także z pracą w mediach, obsługą kamery, montażem radiowym i telewizyjnym. Na studiach poznasz wszystkie gatunki dziennikarskich wypowiedzi i dowiesz się, jak pisać dobre teksty prasowe. Nauczysz się także przygotowywania reportaży radiowych i telewizyjnych. Ponadto zaproponujemy Ci praktyki w łódzkich i ogólnopolskich gazetach, rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych.

Po uzyskaniu dyplomu możesz pracować w:

 • dziennikach oraz periodykach lokalnych i ogólnopolskich,
 • redakcjach komercyjnych i publicznych stacji radiowych,
 • telewizji,
 • redakcjach portali internetowych.

Dziennikarstwo i media firmowe

To doskonały wybór dla tych studentów, którzy jeszcze nie zdecydowali czy chcą się zajmować tradycyjnym dziennikarstwem czy też dziennikarstwem firmowym.

Na tej specjalności będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, a także w zajęciach z historii mediów, prawa autorskiego, dykcji, wizażu i autoprezentacji. Poszerzysz swoją wiedzę o wybrane zagadnienia kultury i literatury współczesnej. Zaznajomimy Cię z zasadami dziennikarstwa radiowego i prasowego, a także z pracą w mediach, obsługą kamery, montażem radiowym i telewizyjnym. Na studiach poznasz wszystkie gatunki dziennikarskich wypowiedzi i dowiesz się, jak pisać dobre teksty prasowe. Nauczysz się także przygotowywania reportaży radiowych i telewizyjnych. Ponadto zaproponujemy Ci praktyki w łódzkich i ogólnopolskich gazetach, rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych.

Ale to nie wszystko, przecież solidna wiedza  i umiejętności dziennikarskie są podstawą dla specjalistów: public relations, mediów firmowych, specjalistów od wizerunku. Nasza unikalna na rynku specjalizacja pozwala studentom poznać w praktyce, jak funkcjonują narzędzia, dzięki którym firmy rozmawiają obecnie z pracownikami i klientami. W trakcie studiów będziesz pracować ze specjalistami, którzy metodami projektowymi i warsztatowymi przekazują wiedzę i uczą zasad budowania wizerunku marki, firmy, osoby, wykorzystywania content marketingu, kompleksowego tworzenia mediów, komunikowania się z dziennikarzami (media relations), projektowania skutecznych działań komunikacyjnych.

Zdobyte kompetencje i umiejętności pozwolą ci na projektowanie i realizowanie strategii promocyjnych i reklamowych, na tworzenie różnego rodzaju przekazów: informacyjnych, reklamowych, wizerunkowych itp. oraz kreowanie nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych. Nauczysz się prowadzić komunikację wizerunkową w sytuacjach kryzysowych, docierać z komunikatami do mediów, budować wydawnictwa dla pracowników oraz narzędzia komunikacyjne dla klientów. Dowiesz  się także, jak budować raporty roczne i raporty odpowiedzialnego biznesu, jak wykorzystywać social media w strategiach komunikacyjnych, jak przygotowywać strategie storytellingu, a także budować materiały wideo na potrzeby komunikacji firmy. W ramach kreatywnych projektów studenci przygotowują własne projekty wybranych przez siebie narzędzi: pismo, newsletter, blog, raport. Studenci już w trakcie studiów w firmach i agencjach budują media firmowe, przygotowują konferencje prasowe i planują procesy komunikacji. Specjalizacja łączy wiedzę dziennikarską, która jest podstawą dobrego pisania, umiejętności komunikacji na różnych szczeblach z kreatywnym podejście do studenta.

Po uzyskaniu dyplomu możesz pracować w:

 • dziennikach oraz periodykach lokalnych i ogólnopolskich,
 • redakcjach komercyjnych i publicznych stacji radiowych,
 • telewizji,
 • redakcjach portali internetowych,
 • pracownik działu marketingu, reklamy,
 • rzecznik prasowy,
 • specjalista w agencji public relations,
 • specjalista w agencji custom publishing/content marketingu,
 • specjalista ds. komunikacji w dużej organizacji,
 • specjalista ds. komunikacji w stowarzyszeniach, organizacjach pożytku publicznego,
 • specjalista ds. komunikacji wewnętrznej,
 • redaktor/wydawca w magazynie dla pracowników,
 • redaktor/wydawca w magazynie dla klientów oraz we własnej firmie, działającej w obszarze mediów/PR/custom publishing.
Kadra: 

mgr Justyna Kowalewska - dziekan kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna on-line
dr Anna Fadecka - prodziekan kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna on-line

Przedmioty: 

Wykaz przedmiotów na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

Badania socjologiczne
Dykcja
Dyskurs publiczny
Działania twórcze
Dziennikarskie źródła informacji
Dziennikarstwo online
Etyka
Etyka dziennikarska
Fotografia w mediach
Gatunki dziennikarskie (prasa, radio, telewizja)
Historia filozofii
Historia Polski XX wieku
Konflikt grupowy
Komunikacja
Komunikacja perswazyjna
Kultura języka polskiego
Kulturowe oddziaływanie mediów
Logika
Media w społeczeństwie XXI wieku
Metodyka zarządzania kompetencjami
Narzędzia komunikacji marketingowej
Nauka o państwie i prawie
O języku w mediach
Ochrona własności intelektualnej
Opinia publiczna
Podstawy ekonomii
Podstawy nauki o komunikowaniu
Polski system medialny
Prawo autorskie
Prawo mediów (radio, TV, prasa, Internet)
Projekt własnego przedsięwzięcia
Psychologia społeczna
Public relations
Redakcja online
Reklama jako forma komunikacji
Reklama we współczesnym społeczeństwie informacyjnym
Retoryka i erystyka
Semantyka komunikatu
Socjologia polityki
Socjologia z elementami metod badań społecznych
Społeczne oddziaływanie mediów
Stylistyka
System polityczny RP
Systemy medialne na świecie
Systemy polityczne na świecie
Sztuka perswazji w mediach
Technologie informacyjne
Warsztaty autoprezentacji
Współczesne problemy społeczeństwa
Wstęp do dziennikarstwa prasowego
Wstęp do dziennikarstwa radiowego i telewizyjnego
Wystąpienia publiczne

Opłaty: 

Nie pobieramy wpisowego: 0 zł!

Czesne miesięczne / obowiązujące od 1 do 4 semestru studiów410 zł
Czesne miesięczne / obowiązujące od 5 semestru studiów605 zł
Opłata rekrutacyjna:85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:22 zł

 

FAQ