Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Personal branding - co to jest?

Proces budowania marki osobistej uchodzi za jeden z najważniejszych procesów w kontekście rozwoju zawodowego, ale i osobistego. Dzięki niemu możliwe jest wyróżnienie się z tłumu, ale także zdobycie zaufania, autorytetu i lojalności wśród swojej grupy docelowej. Co to jest marka osobista, dlaczego jest istotna oraz jakie kroki należy podjąć, aby skutecznie ją budować i rozwijać?

 

Czym jest marka osobista?

W dzisiejszym świecie biznesu, marka osobista jest niezwykle cennym zasobem. Pod tym pojęciem kryje się świadomie zbudowany i zarządzany wizerunek oraz reputacja, czego celem jest osiągnięcie zamierzonych celów zawodowych lub biznesowych. Marka obejmuje wszelkie możliwe elementy, które mogą stworzyć pewną tożsamość jednostki i pozwolić na wyróżnienie jej na tle innych. Są to więc nie tylko umiejętności zawodowe, ale także wyznawane wartości, pasje, sposoby komunikacji czy sposoby działania w różnych sytuacjach.

Mając na uwadze wymagania stawiane przez rynek, bezsprzecznie kluczową wartością w kontekście marki osobistej jest autentyczność. W tym przypadku oznacza to całkowitą zgodność między tym, kim dana jednostka jest w rzeczywistości, a tym, co sobą przedstawia i prezentuje. Cecha ta jest kluczowa na etapie budowania zaufania i lojalności - tylko dzięki szczeremu kontaktowi z otoczeniem można zbudować silną markę osobistą.

Co składa się na markę osobistą?

Wspomniana wcześniej autentyczność jest zdecydowanie kluczowym elementem składowym marki osobistej. Dzięki uczciwemu i autentycznemu wyrażaniu swoich wartości i celów, możliwe jest wypracowanie pozytywnego wizerunku i wyróżnienie się na tle konkurencji. Nie jest to jednak jedyna ważna część składowa marki.

  1. Wizerunek i styl osobisty - wygląd, ubiór czy mowa ciała jednostki to kolejne z obszarów, które stanowią o sile marki osobistej. Dzięki unikatowemu wyrażaniu siebie i prezentowaniu innym osobom indywidualnego podejścia do życia czy sposobu komunikacji, silniej można utrwalić swój pozytywny obraz w otoczeniu.

  2. Reputacja i zaufanie - budowane są na podstawie podejmowanych działań i decyzji, a także relacji z innymi ludźmi. To, co inni mówią na temat jednostki, ma ogromne znaczenie w procesie budowy marki osobistej. Zaufanie można wypracować sobie dzięki konsekwentnemu i uczciwemu działaniu na każdym możliwym polu.

  3. Umiejętności i wiedza - poza cechach typowo związanych z zewnętrznym i wizualnym postrzeganiem jednostki, bardzo ważne jest również to, co ma do zaoferowania innym. Zapewnienie wartości dodanej poprzez budowanie wizerunku eksperta wpływa na percepcję jako fachowca w danej dziedzinie i zdecydowanie wzmacnia markę osobistą.

  4. Komunikacja i budowanie relacji - skuteczna komunikacja jest kluczowa dla budowania marki. Obejmuje ona zarówno umiejętności słuchania, jak i umiejętność klarownego i przekonującego przekazywania myśli, idei i wartości. Tworzenie relacji z kolei opiera się na budowaniu pozytywnych i trwałych więzi z innymi ludźmi.

Każdy z tych elementów powinien ze sobą współgrać i tworzyć kompleksowy proces budowanie rozpoznawalnego wizerunku, wyróżniającego jednostkę od innych. Umiejętne połączenie tych działań daje większą gwarancję osiągnięcia sukcesu w życiu zawodowym, ale i osobistym.

Co wpływa na wizerunek?

Wizerunek jednostki, zarówno w odniesieniu do biznesu, jak i życia osobistego, jest kształtowany przez wiele różnych czynników. Mają one bezpośredni, ale i pośredni wpływ na postrzeganie przez innych. Do najważniejszych elementów, na podstawie których tworzony jest obraz marki, zaliczają się:

  • wygląd zewnętrzny - pierwsze wrażenie często opiera się na tym, jak jednostka prezentuje się z zewnątrz. Chodzi między innymi o wygląd, ubiór, fryzurę czy makijaż, które mają ogromny wpływ na postrzeganie,

  • mowa ciała - postawa, gesty, mimika twarzy czy inne ruchu to aspekty, które w dużym stopniu mogą pokazywać poziom pewności siebie, otwartości czy zaangażowania jednostki,

  • komunikacja werbalna - sposób i forma wypowiadania się, a do tego używany zasób słów także mocno oddziałuje na wizerunek. Jasne, klarowne i przekonujące komunikowanie się może budować pozytywne postrzeganie, podczas gdy niejednoznaczność, niejasność lub agresywność mogą dawać odwrotny skutek,

  • reputacja i opinie innych - to, co inni mówią na temat jednostki również oddziałuje na jej wizerunek. Mogą go wzmacniać pozytywne recenzje, rekomendacje i referencje, natomiast negatywne opinie lub plotki w dużym stopniu działają negatywnie,

  • sukcesy i osiągnięcia - dokonania w życiu zawodowym i osobistym wywierają spory wpływ na postrzeganie jednostki w oczach innych. Są one potwierdzeniem kompetencji, a także tworzą obraz profesjonalizmu.

W jaki sposób budować markę osobistą?

Tak jak wspomniano wcześniej, bezapelacyjnie kluczową cechą w trakcie budowania marki osobistej (inaczej personal brandingu) jest autentyczność. Powinna ona być punktem wyjścia do kolejnych działań. Bycie sobą, wyrażanie swoich prawdziwych wartości, pasji i celów sprawia, że marka staje się wiarygodna i autentyczna w oczach innych ludzi, a co za tym idzie, jest w stanie zapewnić jednostce to, do czego dąży.

Bardzo ważne w procesie budowania marki jest utrzymanie spójnej i jednolitej formy komunikowania czy wizerunku. Pomaga to w osiąganiu coraz większej rozpoznawalności i zdobywaniu zaufania. Z tego względu takie czynniki, jak wygląd zewnętrzny, mowa ciała czy komunikacja werbalna powinny być autentyczne i rzeczywiste. Naturalność i prezentowanie się w sposób zgodny ze stanem faktycznym jest gwarancją do trwalszego zapisania się w świadomości innych.

Budowanie marki osobistej wymaga również dostarczania wartości dodanej dla innych ludzi. To oznacza, że działania jednostki, publikowane lub tworzone treści, ale także oferowane produkty lub usługi powinny przynosić korzyści i inspirację grupie docelowej. Warto skupiać się na dostarczaniu takiego zasobu wiedzy, który może być przydatny, inspirujący lub motywujący dla innych ludzi. Przyczyni się to do budowania lojalności i zaangażowania wobec marki osobistej.

Rozwijaniu marki osobistej powinno towarzyszyć umiejętne tworzenie relacji z innymi ludźmi. Stworzenie silnej sieci kontaktów, zaangażowanie się w networking i budowanie trwałych relacji zawodowych i osobistych są kluczowe dla sukcesu marki. Budowanie kontaktów i relacji opiera się na wzajemnym wsparciu, zaufaniu i autentyczności, co przyczynia się do rozwoju i osiągnięcia celów.

Od czego zacząć budowanie marki osobistej?

Proces budowania marki osobistej przede wszystkim powinien cechować się konsekwencją w działaniu, przemyślanym zaplanowaniu wszystkich kroków i każdorazowym uwzględnianiu głównego celu. To właśnie jego wyznaczenie powinno być pierwszym etapem budowy wizerunku. Zastanowienie się nad swoimi wartościami, pasjami, umiejętnościami i oczekiwaniami pomoże w określeniu spójnej strategii, która utoruje drogę do wypracowania Twojej marki osobistej.

Kolejnym etapem jest zidentyfikowanie grupy docelowej, czyli grona osób, do których jednostka chce dotrzeć swoją marką osobistą. Etap ten polega na zrozumieniu ich potrzeb, zainteresowań i oczekiwań. Dzięki tym informacjom możliwe będzie skuteczniejsze zadbanie o spójny wizerunek wizualny i komunikacyjny, w pełni odzwierciedlający tożsamość i wartości marki.

Jako że w obecnych czasach istotną rolę w budowaniu marki osobistej odgrywają działania w sieci, konieczne jest skrupulatne zaznaczanie swojej obecności w Internecie. Warto więc zadbać o swoje media społecznościowe lub stronę WWW, a także publikować wartościowe treści w social mediach, które wzbudzą zainteresowanie u odbiorców.

Równie ważne jak działania w Internecie są kroki podejmowane w świecie rzeczywistym. W procesie budowania marki osobistej niezwykle istotne jest budowanie relacji z innymi ludźmi. Etapem tym warto się zajmować od samego początku - poprzez angażowanie się w networking, uczestnictwo w branżowych wydarzeniach i utrzymywanie kontaktów z osobami lub podmiotami, które mogą mieć duże znaczenie dla sukcesu jednostki.

Tworzenie skutecznej strategii contentowej dla marki osobistej

Skuteczna strategia contentowa powinna się rozpocząć od zdefiniowania klarownych celów, jakie chcesz osiągnąć. Czy chcesz zwiększyć świadomość marki, angażować swoją grupę docelową, budować autorytet w swojej dziedzinie czy może generować więcej odsłon? Określenie celów pomoże lepiej dostosować swoje działania.

Następnie przeprowadź badania dotyczące grupy odbiorców, aby zrozumieć ich potrzeby, zainteresowania, pytania i problemy. Poznanie dokładnych potrzeb pozwoli Ci tworzyć treści, które są dla nich wartościowe i angażujące. Na tej podstawie następnie wybierz odpowiednie kanały komunikacji, na których chcesz dostarczać treści. Może to być blog, strona internetowa, profile w mediach społecznościowych, podcasty itp. Wybierz kanały, które najlepiej odpowiadają Twoim celom i preferencjom innych.

Aby budować swoją markę osobistą w sposób interesujący, staraj się tworzyć różnorodne treści, które odpowiadają na różne potrzeby i zainteresowania odbiorców, nie tylko w social mediach. Mogą to być artykuły, poradniki, infografiki, zdjęcia, wideo, podcasty, webinaria itp. Dzięki różnorodności treści możesz dotrzeć do różnych segmentów grupy docelowej i zwiększyć zaangażowanie. W kontekście publikacji, cennym narzędziem jest harmonogram. Planowanie zawartości na przyszłe tygodnie lub miesiące pomoże Ci utrzymać dyscyplinę w tworzeniu i publikowaniu treści, a także zachować regularność i spójność w dostarczaniu treści.

Na każdym etapie strategii regularnie monitoruj wyniki swoich działań, aby ocenić ich skuteczność i dostosować swoje działania w razie potrzeby. Może to być pomiar takich wskaźników jak liczba odsłon, zaangażowanie, liczba subskrybentów, konwersje itp. Na podstawie wyników analizy dostosuj swoją strategię contentową, uwzględniając feedback od swojej grupy docelowej oraz zmiany w branży i trendach. Dostosowywanie strategii na bieżąco pozwoli Ci utrzymać skuteczność działań i osiągnąć lepsze wyniki.

 

 

Zajawka na liście wpisów: 
Proces budowania marki osobistej uchodzi za jeden z najważniejszych procesów w kontekście rozwoju zawodowego, ale i osobistego.
FAQ