Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Organizacja kursów online

Uczestnicy kursów online zdobywają nowe umiejętności, pracując w grupach — pod opieką prowadzącego. Wykonują zadania indywidualne i grupowe oraz uczestniczą w dyskusjach, komunikując się przez Internet.

Środowiskiem nauki, miejscem spotkań i wspólnej pracy jest platforma zdalnego nauczania.

Uczestnicy mogą korzystać również z podręcznika multimedialnego (w wersji elektronicznej) oraz mają dostęp do specjalnie przygotowanej listy linków do stron WWW stanowiących uzupełnienie wiedzy.

Organizacja kursu

  • 2-6 modułów, z których każdy stanowi zamkniętą merytorycznie całość
  • uczestnik sam decyduje, kiedy się uczy i wykonuje zadane prace
  • precyzyjny harmonogram określa terminy rozliczania się z zadań

Czas trwania kursu

  • czas trwania kursu ustalany jest na podstawie liczby modułów
  • 1 moduł = około 1 tygodnia
  • po omówieniu wszystkich modułów kursanci mają czas na konsultacje i uzupełnienie ewentualnych zaległości

 

Studia I i II stopnia
rekrutacja@puw.pl
+48 42 63 15 800
Studia podyplomowe
podyplomowe@puw.pl
+48 42 29 95 637
Rekrutacja na kursy
kursy@puw.pl
+48 42 63 15 804
FAQ