Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

15 Lat PUW
Zjazd Absolwentów

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Polski Uniwersytet Wirtualny patronem honorowym konferencji „Uczelnia na miarę potrzeb”

Z przyjemnością informujemy, że Polski Uniwersytet Wirtualny objął patronatem honorowym „Uczelnia na miarę potrzeb” organizowaną przez Polski Instytut Rozwoju Biznesu.
Konferencja odbędzie się 16 maja 2018 roku w Warszawie. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Kryzys w szkolnictwie wyższym, m.in. niż demograficzny oraz rosnące wymagania rynkowe stawiają władze uczelni przed ważnymi wyzwaniami. Uczelnia musi konkurować i nadążać za zmianami i potrzebami rynku - studentów. Młody człowiek jest coraz bardziej wymagający.

Tematyka poruszana podczas konferencji przewiduje zagadnienia:
1. Kreowanie wizerunku uczelni wyższej w Polsce i zagranicą
Nowoczesne formy promocji uczelni i rekrutacji studentów
Rola serwisu internetowego w komunikacji
Marketing w sektorze szkolnictwa wyższego(marketing szeptany SERM)
Media społecznościowe jako główne źródło informacji
Najnowsze technologie, cyfryzacja i automatyzacja a kreatywny i spersonalizowany przekaz
E-learning - więcej nauki przez Internet na uczelniach
Fundusze unijne dla uczelni - pozyskanie i rozliczenie
2. Najnowsze technologie w zarządzaniu uczelnią
Integracja systemów ICT
Bezpieczeństwo danych i informacji
Oprogramowanie antyplagiatowe
System Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Karty Pracowniczej
Systemy kontroli dostępu
Infrastruktura PKI
Zarządzanie zasobami uczelni
Systemy ERP do zarządzania uczelnią
Systemy zarządzania dokumentami i ich obiegiem
Budowa profesjonalnej serwerowni
Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
Backup i archiwizacja dokumentów

Wykłady poprowadzą:
- dr Marcin Gębarowski – adiunkt w Katedrze Zarządzania Procesowego na Wydziale Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
"Współczesne targi w służbie działań marketingowych szkół wyższych"
- dr hab. Piotr Gawliczek - prof. KSW, Dyrektor Centrum E-learningu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
"Quo vadis e-learning? Wnioski i rekomendacje z perspektywy Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku"

- Katarzyna Brzozowska – zastępca Kierownika Działu Nauczania, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
"Kandydat z „Pokolenia Zet” - jak przygotować kampanię promocyjno-informacyjną w uczelni by spełnić jego oczekiwania."
- Hubert Bubrowski – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
"Nowoczesna komunikacja z „Pokoleniem Zet” sposobem na sukces promocyjny."

- Anna Kiryjow - Kierownik Zespołu Nowych Mediów, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
"Kandydat. Facebook. Student. O nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji społeczności akademickiej w social mediach."
- Agnieszka Wnuczak - Business Account Manager,EPSON EUROPE B.V.
"Nowoczesne i oszczędne rozwiązania Epson dla szkolnictwa wyższego"


Uczestnicy będą mieli zapewnione: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

uczestnictwo w konferencji poprzedzone musi być rejestracją. KLIKNIJ, BY ZAREJESTROWAĆ SWÓJ UDZIAŁ!
Serdecznie zapraszamy!

Studia I i II stopnia
rekrutacja@puw.pl
+48 42 63 15 800
Studia podyplomowe
podyplomowe@puw.pl
+48 42 29 95 637
Rekrutacja na kursy
kursy@puw.pl
+48 42 63 15 804
FAQ