Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Erasmus+. Rekrutacja na wyjazd na studia w roku akademickim 2017/2018

Wyjazd na studia Erasmus + dla studentów PUW

Erasmus+

Rekrutacja na wyjazd na studia w roku akademickim 2017/2018

Zapraszamy studentów do aplikowania na wyjazd na zagraniczne studia w ramach programu Erasmus+

Studia E+:

  • realizowane są w zagranicznej uczelni partnerskiej,
  • trwają 1 lub 2 semestry (semestr zimowy, letni lub rok akademicki),
  • na każdy miesiąc otrzymujesz stypendium od 350 do 500 EUR!,
  • jeśli przysługuje Ci stypendium socjalne bądź stypendium z tytułu posiadania orzeczenia o niepełnosprawności, możesz wnioskować o zwiększenie stypendium,
  • wyjazdy przeznaczone są dla studentów studiów licencjackich oraz magisterskich Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego

APLIKUJ! Wystarczy, że przyślesz formularz zgłoszeniowy i CV na adres erasmus@ahe.lodz.pl w terminie do 03 kwietnia 2017 r.

Dokumenty dostępne są pod adresem: http://erasmusplus.ahe.lodz.pl/pl/node/82 (sekcja dokumentów dla roku 2016/17)

ZAPRASZAMY!

Studia I i II stopnia
rekrutacja@puw.pl
+48 42 63 15 800
Studia podyplomowe
podyplomowe@puw.pl
+48 42 29 95 637
Rekrutacja na kursy
kursy@puw.pl
+48 42 63 15 804
FAQ