Ta strona wykorzystuje informacje zapisane za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych, w celu dostosowania strony do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Międzynarodowa Konferencja Językoznawcza

W dniach 25–27.05.2022 roku w siedzibie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi odbędzie się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Lingwokulturologia w glottodydaktyce i badaniach językoznawczych”.


Konferencja będzie poświęcona lingwokulturologii i jej implikacjom glottodydaktycznym ze szczególnym uwzględnieniem roli i miejsca języka obcego w komunikacji międzykulturowej. Elementami szeroko rozumianej lingwokulturologii są dwa rodzaje kompetencji: lingwokultorogiczna i interkulturowa. Uzasadnienie badań o charakterze lingwokulturologicznym wymaga więc konkretyzacji przedmiotu badań w relacji kulturologia i językoznawstwo w kontekście ich wzajemnych powiązań oraz uwarunkowań. W poszczególnych sekcjach zostaną przedstawione niejednoznacznie interpretowane takie pojęcia jak: transformacja międzykulturowa oraz lingua mentalis (koncepty kognitywne i kulturowe), z uwzględnieniem czynników narodowościowo-kulturowych determinujących komunikację międzykulturową.


Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i osiągnięć naukowych lingwistów z różnych zakątków świata pozwalająca ustalić aktualny stan i kierunek badań w zakresie językoznawstwa i nauk o komunikacji.
Zapraszamy do udziału w konferencji w formule stacjonarnej.

Program konferencji do pobrania

 

On May 25-27, 2022, the 1st International Scientific Conference "Linguoculturology in glottodidactics and linguistic research" will be held at the headquarters of the University of Humanities and Economics in Łódź.


The conference will be devoted to linguoculturology and its glottodidactic implications, with particular emphasis on the role and place of a foreign language in intercultural communication. The components of broadly understood linguoculturology are two types of competences: linguocultural and intercultural. The justification of research of a linguocultural nature will require the concretization of the subject of research in the relationship between culturology and linguistics in the context of their interrelationships and conditions. Individual sections will present ambiguously interpreted concepts such as: intercultural transformation and lingua mentalis (cognitive and cultural concepts), taking into account national and cultural factors determining intercultural communication.


We hope for the multifaceted benefits of the project. The scientific value is the exchange of experiences and scientific achievements of linguists from different parts of the world, allowing to determine the current state and direction of research in the field of linguistics and communication sciences. Due to its broad thematic formula, the conference will become a forum for presenting the results of scientific work in the discipline of linguistics.
We would be delighted to have you present at this conference in the face-to-face.

* Project financed by the National Agency for Academic Exchange - as part of the Welcome to Poland Program.

FAQ