Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Sprawdź wszystkie zniżki na czesne

Jesteś studentem Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego? A może dopiero planujesz studiować jeden z przyszłościowych kierunków on-line? Sprawdź z jakich rabatów na czesne możesz skorzystać:

1. Zwalnia się z opłaty za postępowanie rekrutacyjne kandydatów będących w latach ubiegłych studentami Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, obecnych studentów oraz absolwentów Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.


2. Studenci Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi podejmujący równolegle naukę na drugim kierunku studiów otrzymują 50% rabatu czesnego na nowym kierunku studiów do momentu ukończenia pierwszego kierunku.


3. Absolwenci Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi podejmujący kolejne studia na innym niż macierzysty kierunku otrzymują 10% rabatu czesnego za pierwszy rok studiów.


4. Kandydaci, którzy złożą komplet dokumentów w siedzibie Uczelni lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) do dnia 21.07.2019, otrzymują rabat w wysokości 10% na czesne za pierwszy rok studiów rozpoczynających się od października 2019.

 

5. Studenci oraz kandydaci na studia w przypadku uiszczenia jednorazowo czesnego do 30.09.2019 roku otrzymają rabat w wysokości:

10% przy zapłacie za rok akademicki
5% przy zapłacie za semestr


6. Promocja dla kobiet w ciąży i młodych matek (posiadających dziecko do 3 roku życia) uprawnia do rabatu10% za pierwszy rok studiów rozpoczynających się od października 2019.

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia może jednocześnie skorzystać z promocji dotyczącej postępowania rekrutacyjnego (pkt 1) oraz jednej wybranej promocji cenowej (pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6). Więcej na: https://www.puw.pl/pl/promocje

FAQ