Facebook - Polski Uniwersytet Wirtualny
Centrum Pomocy
Zdrowie Publiczne - Studia Online | PUW

Zdrowie publiczne

Informacje ogólne

Kierunek studiów: 
Zdrowie publiczne
Specjalność: 
Menedżer w służbie zdrowia
Rodzaj studiów: 
studia pierwszego stopnia
Forma studiów: 
niestacjonarne
Uzyskiwany tytuł: 
licencjat
Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Okres nauki: 
3 lata
Forma zajęć: 
na platformie zdalnego nauczania w ciągu trwania semestru
zajęcia w siedzibie uczelni w trakcie zjazdów

Studia - informacje

Kalkulator
Kalkulator stypendialny: