Facebook - Polski Uniwersytet Wirtualny
Centrum Pomocy

Studia podyplomowe - Administracja samorządowa

Informacje ogólne

Kierunek studiów: 
Administracja samorządowa
Rodzaj studiów: 
studia podyplomowe
Forma studiów: 
niestacjonarne
Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Okres nauki: 
2 semestry
Forma zajęć: 
zajęcia w siedzibie uczelni w trakcie zjazdów

Studia - informacje