Facebook - Polski Uniwersytet Wirtualny
Centrum Pomocy
Kierunek Ochrona Środowiska - Studia Online | PUW

Ochrona środowiska

Informacje ogólne

Kierunek studiów: 
Ochrona środowiska
Rodzaj studiów: 
studia pierwszego stopnia
Forma studiów: 
niestacjonarne
Uzyskiwany tytuł: 
inżynier
Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Okres nauki: 
3,5 roku
Forma zajęć: 
na platformie zdalnego nauczania w ciągu trwania semestru
zajęcia w siedzibie uczelni w trakcie zjazdów

Studia - informacje

Kalkulator
Kalkulator stypendialny: