Facebook - Polski Uniwersytet Wirtualny
Centrum Pomocy

Studia podyplomowe - Windykacja należności

Informacje ogólne

Kierunek studiów: 
Windykacja należności
Rodzaj studiów: 
studia podyplomowe
Forma studiów: 
niestacjonarne
Okres nauki: 
2 semestry
Forma zajęć: 
na platformie zdalnego nauczania w ciągu trwania semestru
zajęcia w siedzibie uczelni w trakcie zjazdów

Studia - informacje