Facebook - Polski Uniwersytet Wirtualny
Centrum Pomocy

Studia podyplomowe - Pedagogika resocjalizacyjna

Informacje ogólne

Kierunek studiów: 
Pedagogika resocjalizacyjna
Rodzaj studiów: 
studia podyplomowe
Forma studiów: 
niestacjonarne
Okres nauki: 
3 semestry
Forma zajęć: 
na platformie zdalnego nauczania w ciągu trwania semestru
zajęcia w siedzibie uczelni w trakcie zjazdów

Studia - informacje