Facebook - Polski Uniwersytet Wirtualny
Centrum Pomocy

Finanse i rachunkowość - WSPA Lublin

Informacje ogólne

Kierunek studiów: 
Finanse i rachunkowość
Rodzaj studiów: 
studia pierwszego stopnia
Forma studiów: 
niestacjonarne
Uzyskiwany tytuł: 
licencjat
Dyplom: 
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Okres nauki: 
3 lata
Forma zajęć: 
na platformie zdalnego nauczania w ciągu trwania semestru
zajęcia w siedzibie uczelni w trakcie zjazdów

Studia - informacje

Kalkulator
Kalkulator stypendialny: