Edukacja włączająca | PUW

Edukacja włączająca

Rekrutacja na studia onlineZapisz się na studia PUW

Informacje ogólne

Kierunek studiów: 
Edukacja włączająca
Rodzaj studiów: 
studia podyplomowe
Forma studiów: 
niestacjonarne
Okres nauki: 
3 semestry
Forma zajęć: 
na platformie zdalnego nauczania w ciągu trwania semestru
zajęcia w siedzibie uczelni w trakcie zjazdów

Studia - informacje

Porozmawiaj z konsultantem OnLine
Proszę wybrać temat rozmowy: