Facebook - Polski Uniwersytet Wirtualny
Centrum Pomocy
III Ogólnopolska Konferencja Akademia On-line | PUW

III Ogólnopolska Konferencja Akademia On-line

W dniach 5–6 kwietnia 2017 roku w naszej uczelni odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Akademia On-line. Gościliśmy wielu ekspertów w dziedzinie nie tylko kształcenia zdalnego, ale także w zakresie wszelkich projektów związanych z funkcjonowaniem w Sieci. Wydarzenie okazało się wielkim sukcesem. Wzięli w nim udział przedstawiciele wielu środowisk – wykładowcy akademiccy, nauczyciele, specjaliści i eksperci między innymi z firm Brand24, i3D, Click Meeting, GroMar, To Do Media, 2EDU, Webcomm, Motorola Solutions.

Program konferencji został ufundowany na bazie czterech e-rewolucji: w edukacji, technologii, biznesie i nauce. Przez dwa dni Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi stała się miejscem wymiany doświadczeń i opinii o dorobku e-learningu w edukacji i biznesie, ultranowoczesnych narzędziach tworzenia zasobów dydaktycznych, kierunkach rozwoju i trendach w zdalnym nauczaniu. Niezwykle inspirujące wystąpienia stały się punktem wyjścia do intensywnych dyskusji w czasie obrad konferencyjnych i podczas nieformalnych spotkań w kuluarach.

Wydarzeniu towarzyszyła firma Virtual House, dzięki której można było posmakować wirtualnej rzeczywistości.

Honorowy patronat nad konferencją objęli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień oraz Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Szczegóły konferencji na stronie: http://www.akademiaonline.puw.pl/.

Już teraz serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji Akademii On-line.

 

 

Kategorie: