Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Dr Monika Mularska-Kucharek

Prodziekan kierunku Psychologia

Doktor socjologii, terapeuta, trener umiejętności psychospołecznych, współwłaścicielka firmy szkoleniowo- doradczej ART OF TRAINING. Naukowo zajmująca się jakością życia, kapitałem i zaufaniem społecznym oraz przedsiębiorczością. Autorka ponad 50 publikacji naukowych. Inicjatorka i współredaktorka książki „Jesień życia? Wiosna możliwości. Przewodnik po późnej dorosłości!”, a także „Srebrnego Tabu”, czyli książek, dedykowanych osobom starszym, których celem jest poprawa jakości  życia  wieku dojrzałego.

Za osiągnięcia w pracy naukowej otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz dwie nagrody Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za cykl publikacji z zakresu jakości życia i kapitału społecznego.

Pisze artykuły eksperckie, teksty popularno-naukowe do czasopism i gazet, takich jak „Po Prostu Żyj”, „Głos Seniora” „Cafe Senior”, „Dziennik Łódzki”, „Magazyn Biznesu”. Prowadzi dwa autorskie programy: "Rozmowy na Lepsze Jutro” oraz "Jesień Życia czy Wiosna Możliwości? Porady Nie Tylko dla Osób Starszych”. Jako trener przeprowadziła ponad 4000 godzin szkoleń, warsztatów, treningów, rozwijających umiejętności intra- i interpersonalne oraz kształtujących postawy przedsiębiorcze.

W wolnych chwilach pisze wiersze. Uwielbia teatr.


W swojej pracy doceniam… życzliwą atmosferę, otwartość na innych ludzi, wzmacnianie poczucia podmiotowości i stawianie na kreatywność.

Studenci uczą mnie...  tego, że warto dawać z siebie więcej, niż oczekują inni.
Kreatywność oznacza… wychodzenie poza utarte schematy, poza własną strefę komfortu i poszukiwanie rozwiązań.
Przyszłość nauczania to… rozwijanie poczucia podmiotowości i kształtowanie postaw przedsiębiorczych.

Najlepiej… mieć poczucie, że to co robimy ma sens, że nasza praca przynosi efekty.

FAQ