Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Mgr Monika Kamieńska

Wykładowcy AHE i PUW

Opiekun specjalności kreatywny producent i menedżer kultury

Z wykształcenia: filolog, pedagog, manager kultury, nauczyciel akademicki, ​trenerka personalna.

Z zamiłowania: działaczka społeczna, wokalistka, dziennikarka. Była nauczycielką, trenerką, doradcą metodycznym, ekspertką Ministra Edukacji Narodowej, dyrektorką Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima, dyrektorką generalną firmy medycznej. 

Prywatnie szczęśliwa matka, żona i babcia. Obecnie Dyrektorka Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych, Pełnomocnik Prezydent Miasta Łodzi ds. Równego Traktowania.

Aktywnie działa na rzecz kultury i edukacji a także na rzecz dzieci, młodzieży i osób starszych. Bierze udział w akcjach charytatywnych i kampaniach społecznych. Organizatorka Festiwalu Łódź Miastem Kobiet, konkursu Łódź Miastem Talentów. Nagrodzona za pracę zawodową medalem "Zasłużony dla Kultury Polskiej" oraz medalem KEN, Nagrodą Prezydenta Miasta Łodzi. Otrzymała wyróżnienie  w konkursie Akcja Akacja, zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie Kobieta Spełniona, została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie na osobowość roku Silva Virium. Ambasadorka Fundacji "Krwinka", honorowa Członkini Łódzkiego Kongresu Kobiet. Za pracę na rzecz dzieci i młodzieży uhonorowana wyjątkowym, przyznawanym przez Kapitułę Dziecięcą Medalem Serce Dziecku.

W swojej pracy doceniam… możliwości rozwoju, otwartość, dobrą atmosferę, wspaniałych współpracowników, podmiotowy sposób podejścia do człowieka.

Studenci uczą mnie tego, że w każdym wieku można się uczyć czegoś nowego i że warto dawać z siebie to, co najlepsze. Dają mi dowody na to, że najważniejsze w podejściu do studentów są: otwarte serce i pasja, którą można zarażać.

Kreatywność oznacza… nieustanny rozwój, przestrzeń do realizacji nawet najśmielszych pomysłów, sięganie po niestandardowe rozwiązania, odwagę w podejmowaniu odważnych decyzji.

Przyszłość nauczania to… pokazywanie drogi, mentoring, otwieranie nowych dróg rozwoju. To wzmacnianie potencjału i odkrywanie nowych umiejętności. To przede wszystkim stwarzanie dobrych warunków do zdobywania kompetencji kluczowych, ponadprzedmiotowych. To przygotowanie mentalne do zarządzania zmianą, łamania schematów, odnajdywania swoich talentów i potencjału. To nauczanie poprzez doświadczanie a także aktywne poszukiwanie i sprawne posługiwanie się współczesnymi środkami przekazu oraz pozyskiwania i mądrego wykorzystania zdobytych informacji i umiejętności.

Najlepiej… uwierzyć w siebie, porażki przekuwać w sukcesy, odważnie sięgać po marzenia, stawiać sobie realne cele i świadomie je realizować. Kochać ludzi, siebie i nie zamykać się w schematach. Żyć tak, aby każdy dzień był nauką i doświadczeniem wykorzystanymi w przyszłości. Nie bać się wyzwań, nie pozwolić, by ktoś zniszczył nasze marzenia. Postępować uczciwie i z szacunkiem do drugiego człowieka i do siebie.

FAQ