Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Mgr Katarzyna Paliwoda

Koordynator autorskich kierunków studiów podyplomowych dla nauczycieli

Pedagog, dydaktyk, wykładowca, autorka publikacji metodycznych. Wieloletni konsultant ds. informatyki Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia w Łodzi. Obecnie Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi.  Pasjonuje się edukacją – jej różnymi formami i przejawami. Jest zwolennikiem pozytywnej motywacji. Nieustannie w ruchu. Szanuje ludzi i dba o dobre relacje. Stawia na kreatywność i elastyczność w działaniu.

W 2013 roku dodano jej nazwisko do polskiego wydania Międzynarodowej Encyklopedii WHO is WHO, doceniając ogrom wielorakich działań na rzecz oświaty polskiej. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Prowadzi autorską platformę e-learningową i jest rzecznikiem e-learningu. Od ponad 10 lat podkreśla ogromne znaczenie edukacji zdalnej w procesie doskonalenia się przez całe życie.

Autorka monografii autorskich i prac zbiorowych oraz ponad 60 artykułów publikowanych w renomowanych czasopismach naukowych i tomach pokonferencyjnych. Organizatorka i współorganizatorka 10 międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych. Współpracuję z PCG Edukacja, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli LIBRUS, WODN w Łodzi, Stowarzyszeniem Akademia Dziecka.

Jej motto to – „nigdy nie mów nigdy”.


W swojej pracy doceniam…

• kreatywnych i otwartych ludzi PUW-u;
• zadowolone twarze studentów;
• możliwość tworzenia i kreowania nowego;
• umiejętność szybkiego dostosowania się do wymogów danej chwili;
• możliwość poznania nowych osób;
• to, że mimo dużego stażu zawodowego mam jeszcze tyle energii do pracy.

Studenci uczą mnie...

• wiary w ludzi;
• otwartej postawy na nowe;
• pogody ducha.


Kreatywność oznacza…
• umiejętne przetwarzanie znanej rzeczywistości w nowe rozwiązania i sytuacje; wymyślanie niewymyślnego oraz wiarę w siebie i swoje możliwości.


Przyszłość nauczania to…

• personalizacja edukacji;
• otwartość na indywidualne potrzeby;
• nowe technologie.

Najlepiej…  by było, gdyby ludzie się szanowali i pomagali sobie wzajemnie.

FAQ