Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Dr Violetta Florkiewicz

Wykładowca na Studiach Podyplomowych PUW (Pedagogika i nauczanie)

Logopeda, specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, oligofrenopedagog. Terapeuta z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pracy w oddziale rehabilitacji i neurologii (SPZOZ) oraz poradni psychologiczno – pedagogicznej. Autorka programów studiów podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki, Terapii pedagogicznej, Logopedii szkolnej i przedszkolnej oraz ponad kilkudziesięciu projektów skupionych wokół problematyki edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym szczególnie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, realizowanych między innymi w ramach grantów Ministra Edukacji Narodowej.  W centrum jej zainteresowań naukowych znajduje się neurodydaktyka, a poszukiwania badawcze koncentrują wokół zagadnień dotyczących wpływu asymetrii funkcjonalnej półkul mózgowych na proces uczenia się. Twórca innowacyjnej koncepcji diagnozy modelu lateralizacji opartej na obrazkowej formule nowatorskiego narzędzia.  Jest autorką szeregu artykułów naukowych, rozdziałów w pracach zbiorowych oraz publikacji: Mój profil dominacji. Obrazkowy test do badania lateralizacji dzieci i dorosłych; Terapia pedagogiczna – scenariusze zajęć.

W swojej pracy doceniam… możliwość dotknięcia wraz ze studentami głębi i tajemnicy sfer, które rodzą na ustach dziecka uśmiech i słowo, w jego oczach blask poznania i zrozumienia, że żadna z dróg tak naprawdę nie została raz na zawsze zamknięta.

Studenci uczą mnie... że andragogika niekiedy musi wspomagać się...pedagogiką, gdyż dziecko drzemie w każdym z nas.
Kreatywność oznacza… cierpliwość i gotowość do ciągłego powstawania, ponieważ wystający z podłogi gwóźdź korci wszystkich, żeby go dobić do poziomu pozostałych.
Przyszłość nauczania to… sztuka motywacji. Czy po zwój papirusu, czy po wirtualną rzeczywistość - trzeba chcieć sięgnąć. Ważne też, by sięgać właściwą ręką.
Najlepiej… jest zachować w dążeniu do wszystkiego cudowny złoty środek.

FAQ