Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Dr Radosław Kamiński

Wykładowca Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego

Specjalista do spraw administracji publicznej i samorządu terytorialnego. Od 2008 roku doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Stopień uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim, na podstawie pracy: Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji administracji publicznej w Polsce. Historyczne tło, polityczne przetargi, efekty. Swoje główne zainteresowania badawcze i dydaktyczne koncentruje wokół problematyki funkcjonowania administracji publicznej w Polsce oraz w innych krajach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego oraz zachodzących w nim procesów. Dotychczasowe liczne publikacje (w tym monografie) w szczególności związane są z decentralizacją systemu administracyjnego państwa oraz ustrojem i funkcjonowaniem stopni samorządu terytorialnego. Inicjuje nowe obszary badawcze, ze szczególnym uwzględnieniem teorii i praktyki funkcjonowania administracji publicznej oraz różnych aspektów polityki, w tym polityki społecznej. Rozwój naukowy i pracę wykładowcy łączy z innymi funkcjami społecznymi i działalnością zawodową. Jest członkiem Karpackiego Towarzystwa Naukowego, sekretarzem redakcji czasopisma Homo Politicus.

W przeszłości zawodowo związany ze środowiskiem biznesowym, w którym pełnił różne funkcje. Wielki kibic piłki nożnej, a w szczególności pewnego angielskiego klubu, wielbiciel historii i aktywny obieżyświat kochający podróże małe i duże…

W swojej pracy doceniam… możliwość rozwoju i kontakt z ludźmi.
Studenci uczą mnie... jak zmienia się świat.
Kreatywność oznacza… dla mnie rozwój oraz umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków i otoczenia.
Przyszłość nauczania to… nowe technologie i praktyczność.
Najlepiej… aby wszystko w życiu było względnie zrównoważone.

FAQ