Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Dr Łukasz Zwoliński

Adiunkt, pracownik dydaktyczny Filii AHE w Sieradzu.

Z wykształcenia:

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, stopień naukowy nadany przez Radę Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Absolwent Politechniki Łódzkiej (studia magisterskie,  kierunek:  zarządzanie i marketing) i Uniwersytetu Łódzkiego (studia  licencjackie, kierunek:  socjologia). Absolwent studiów podyplomowych: zarządzanie i systemy zarządzania jakością oraz przygotowanie pedagogiczne  - studia kwalifikacyjne. Dyplomowany menedżer jakości.

Pełnione funkcje w strukturze Filii AHE w Sieradzu:

  • Opiekun Rady Samorządu Studentów
  • Koordynator Samorządowego Koła Naukowego
  • Koordynator - konsultant Zespołu Konsultantów Kariery
  • Członek zespołu ds. jakości kształcenia kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Członek zespołu Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego

Działalność naukowa:

Autor monografii naukowej pt. ,,Zarządzanie kryzysowe a logistyka. Ujęcie praktyczne’’ Wydawnictwo AHE, Łódź 2020 oraz  autor i współautor publikacji naukowych  z zakresu  zarządzania i logistyki.

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

Członek Karpackiego Towarzystwa Naukowego i Oświatowego

Dydaktyka:

Dr Łukasz Zwoliński prowadzi zajęcia  na  kierunkach:  bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia, zarządzanie oraz pedagogika i politologia  m.in. z obszaru zarządzania kryzysowego, podstaw organizacji i zarządzania, gospodarki regionalnej, metodyki zarządzania kompetencjami, metodyki
i promocji zdrowia, bezpieczeństwa procesów transportowych.

Zainteresowania naukowe:

Bezpieczeństwo wewnętrzne,  logistyka, logistyka w bezpieczeństwie, inżynieria bezpieczeństwa systemów logistycznych, zarządzanie kryzysowe, zarządzanie jakością, organizacja i zarządzanie, zarządzanie produkcją, filozofia zarządzania, podejście procesowe w zarządzaniu, procesy społeczne.

Naukowo zajmuje się głównie: zarządzaniem kryzysowym, logistyką w bezpieczeństwie oraz zarządzaniem jakością.

Z zamiłowania... wieloletni fan muzyki rockowej, zespołów/wykonawców – legend lat 60/70 od ,,ogółu do szczegółu’’, głównie The Beatles, wielokrotny uczestnik koncertów rokowych, ponadto interesuje się historią (zwłaszcza powojenną i współczesną),  kinem i motoryzacją okresu PRL-u. Miłośnik zwierząt  (wolontariusz) – nieobojętny na ich los.

W swojej pracy doceniam... brak monotonii, rutynowego wykonywania obowiązków, każdy dzień niesie za sobą nowe wyzwania.

Studenci uczą mnie... nieustannie innego ,,świeżego’’ spojrzenia na poruszane tematy.

Kreatywność oznacza... wewnętrzną odwagę do przełamania utartych schematów i wzorców, zaproponowanie nowych – innych  rozwiązań, ale z poszanowaniem dotychczas funkcjonujących.

Przyszłość nauczania to... zdecydowanie młodzież i ich pęd do wiedzy.

Najlepiej... być sobą.

FAQ