Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Dr Łukasz Zaorski-Sikora

Adiunkt, pracownik dydaktyczny AHE w Łodzi

Filozof, doktor nauk humanistycznych. Sympatyk i praktyk e-learningu - autor ośmiu podręczników multimedialnych Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego. Szkoleniowiec - specjalizujący się w zakresie metody projektów. Odpowiada za prowadzenie szkoleń z metody projektów dla kadry dydaktycznej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Zajmuje się etyką, estetyką i antropologią filozoficzną oraz krytyką sztuki. Przekonany o potrzebie filozofii, pojmowanej nie tylko jako dyscyplina akademicka, ale przede wszystkim jako sposób rozumienia i komunikowania się w obrębie otaczającego nas świata. Tę potrzebę próbuje rozbudzać w studentach Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, AHE oraz Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi. Po pracy gra na gitarze basowej w zespole Baśnia.

W swojej pracy doceniam… możliwość spotkania i rozmowy ze studentami z różnych kierunków studiów, a w przypadku studentów Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego -  także z różnych stron świata.

Studenci uczą mnie…  tego, że to samo zagadnienie może być rozumiane na wiele sposobów. Dzięki temu moja praca nie jest nudna.

Kreatywność oznacza… skłonność do patrzenia na świat z ukosa. Człowiek kreatywny nie boi się wyzwań, ryzyka i popełniania błędów. 

Przyszłość nauczania to… przyszłością nie jest nauczanie. Przyszłością jest uczenie się. Głównym celem edukacji powinien być zatem rozwój człowieka samoświadomego, potrafiącego samodzielnie myśleć i niebojącego się zadawania pytań.

Najlepiej… czuję się wśród ludzi otwartych na dialog.

 

 

 

 

FAQ