Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Dr Agnieszka Michalska

Dziekan kierunku Dietetyka

Doktor nauk biologicznych, tytuł nadany przez Radę Naukową Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie. Wykładowca przedmiotów z zakresu: fizjologii człowieka, fizjologii skóry, histologii, żywienia człowieka i dietetyki na kierunkach: kosmetologia, dietetyka i fizjoterapia.

Działalność naukowa związana jest z prowadzeniem badań w obszarze czynników ryzyka rozwoju chorób układu krążenia wśród dzieci i młodzieży.

Promotor i recenzent licznych prac licencjackich i magisterskich.

Autorka i współautorka skryptów dla studentów oraz wielu publikacji naukowych z dziedziny nauk o zdrowiu, kierownik i wykonawca licznych projektów badawczych.

Zainteresowania: zdrowe żywienie, aktywność fizyczna, kosmetologia, diagnostyka skóry.


W swojej pracy doceniam... możliwość realizacji celów związanych z pracą naukową i dydaktyczną.

Studenci uczą... mnie rozumienia i przychylnego postrzegania ich problemów.

Kreatywność oznacza... nowe spojrzenie, twórcze pomysły i rozwój.

Przyszłość nauczania to... nowe projekty, międzynarodowa wymiana i integracja.

Najlepiej... nie zatrzymywać się i działać w kreatywnym zespole.

FAQ