Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Dr Agnieszka Leszcz-Krysiak

Prodziekan ds. studenckich na kierunku Pedagogika

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Uniwersytet Opolski), nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog, trener Międzynarodowego Programu Zdrowia Psychicznego Przyjaciele Zippiego i Systemu Edukacji Przez Ruch D. Dziamskiej. Współtworzyła Śląską Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Autorka ponad 30 publikacji o charakterze naukowym i popularnonaukowym. Prowadzi zajęcia z zakresu wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci. Nauczyciel, doradca metodyczny wychowania przedszkolnego. Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte, między innymi w pracy w szkole podstawowej, domu małego dziecka, placówkach doskonalenia nauczycieli i wyższych uczelniach.

W swojej pracy doceniam... kontakt z ludźmi.
Studenci uczą mnie... podążania za swoimi marzeniami.
Kreatywność oznacza... wolność.
Przyszłość nauczania to... tutoring i budowanie relacji z drugim człowiekiem.
Najlepiej... pić kawę w dobrym towarzystwie.

FAQ