Wyszukiwarka:

Szukaj

Anuluj

Polski Uniwersytet Wirtualny

Platforma
zdalnego nauczania

Wirtualny
pokój studenta

Zarządzanie

Zapisz się

450,00zł/miesiąc

Kierunek studiów:

Rodzaj studiów:

Forma studiów:

Uczelnia realizująca studia:

Uzyskiwany tytuł:

Dyplom: 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Okres nauki:

Forma zajęć:

Mocne strony kierunku: 

Realizując unikalny program kształcenia na kierunku Zarządzanie, student projektuje wszystkie niezbędne procesy występujące w firmie lub strukturze organizacyjnej. Uczestnicząc w tak pomyślanym modelu audytowo-kreatywnym, skutecznie przygotowuje się do bycia liderem, a więc do zajmowania kluczowych stanowisk w nowoczesnych organizacjach.

Specjalności

Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny

Przedmioty specjalności postrzegane są jako rozwiązania organizacyjne i prawne, które opracowano w celu przeciwdziałania istniejącym patologiom zarządzania. Ten rodzaj kontroli zawiera wszelkie istniejące mechanizmy kontrolne i działania zarządcze, co pozwala monitorować funkcjonowanie danej jednostki gospodarczej we wszystkich możliwych obszarach jej działalności. Dzięki temu możliwe jest opisanie, czy wręcz zinwentaryzowanie, aktualnego stanu zarządzania i podjęcie odpowiednich działań, niezbędnych do zoptymalizowania prowadzonej przez daną jednostkę działalności. W chwili obecnej sprawne i efektywne zarządzanie zarówno przedsiębiorstwami prywatnymi jak i jednostkami administracji publicznymi wymaga niemałych kompetencji oraz umiejętności związanych z wdrażaniem nowoczesnych metod i technik zarządzania.

Wyróżniki specjalności

Kontrola zarządcza i wewnętrzna nabiera więc coraz to większego znaczenia we wspomaganiu decydentów podczas podejmowania właściwych decyzji, zwłaszcza tych finansowych, czy związanych z zarządzanie ryzkiem. Wybór specjalności pozwoli Ci zdobyć i ugruntować wiedzę z zakresu standardów kontroli zarządczej, metodyki audytu wewnętrznego, zarządzania i oceny ryzyka, prawnych aspektów związanych z realizacją czynności kontrolnych i audytowych.

Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji

Za sukcesem, innowacyjnością i konkurencyjnością współczesnych organizacji stoją zawsze ci, którzy organizacje te tworzą. To ludzie- ich wiedza, umiejętności, postawy oraz predyspozycje stanowią współcześnie największą wartość organizacji – jej kapitał strategiczny. Umiejętność zarządzania ich talentami i potencjałem stanowi zaś istotne źródło przewagi konkurencyjnej danej organizacji. Program specjalności koncentruje się na praktycznych aspektach procesu zarządzania zasobami ludzkimi i uwzględnia uwarunkowania realizacji funkcji personalnej w organizacjach rożnego typu i środowisku wielokulturowym.

Wyróżniki specjalności

Wybór specjalności pozwoli Ci poznać specyfikę i uwarunkowania procesu zarządzania potencjałem społecznym organizacji. Ponadto wybierając tą specjalność zdobędziesz umiejętności z zakresu, zarządzania kapitałem relacyjnym, komunikacji społecznej oraz budowy pozytywnego wizerunku pracodawcy.

Zarządzanie w Administracji Publicznej

Sprawne zarządzanie w sektorze publicznym oraz poprawa funkcjonowania organizacji świadczących usługi publiczne są obecnie nie tylko przedmiotem dyskusji, ale również istotnym aspektem strategii rozwoju naszego kraju. Usprawnianie i unowocześnianie mechanizmów zarządzania w administracji publicznej i dostosowanie ich jednostek do europejskich standardów skutkuje koniecznością podnoszenia kompetencji kadry odpowiedzialnej za ich funkcjonowanie. Specjalność adresowana jest do pracowników administracji publicznej, wszystkich osób zamierzających podjąć zatrudnienie w tego typu jednostkach i specjalistów współpracujących z administracją publiczną na różnych jej szczeblach.

Wyróżniki specjalności

Wybór specjalności pozwoli Ci poznać specyfikę i uwarunkowania procesu zarządzania w administracji publicznej oraz jej specyfikę. Przygotujemy Cię do zarządzania w jednostkach sektora publicznego

Program specjalności uwzględnia praktyczne aspekty funkcjonowania i uwarunkowania procesu zarządzania w administracji publicznej. Wykładowcy i praktycy, prowadzący zajęcia na specjalności posiadają bogate doświadczenia zawodowe związane z pracą i zarządzaniem w administracji publicznej.

Kadra: 

dr Beata Groblewska-Bogusz - Dziekan kierunku zarządzanie
mgr Anna Bojanowska Sosnowska - Prodziekan kierunku zarządzanie

Przedmioty: 

I rok

 • Metodyka zarządzania kompetencjami
 • Język obcy
 • Socjologia
 • Współczesne koncepcje zarządzania
 • Makroekonomia
 • Statystyka matematyczna
 • Rachunkowość zarządcza
 • Zarządzanie strategiczne
 • Logistyka
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
 • Zarzadzanie w firmie rodzinnej
 • Finanse publiczne
 • Współczesne trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Marketing samorządowy

II rok

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem korporacyjnym
 • Prawo gospodarcze
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie wiedzą
 • Marketing społeczny
 • Trening menedżerski
 • Komputerowe wspomaganie projektowe
 • Seminarium dyplomowe

Przedmioty specjalnościowe

Opłaty: 

Nie pobieramy wpisowego: 0 zł!

Czesne miesięczne / obowiązujące od 1 do 2 semestru studiów450 zł
Czesne miesięczne / obowiązujące od 3 semestru studiów660 zł
Opłata rekrutacyjna:85 zł
Wydanie legitymacji elektronicznej:22 zł

 

FAQ